Ove web stranice sadrže programske kolačiće (cookies). Daljnjim pregledavanjem slažete se s njihovim korištenjem. Više informacija | Slažem se
 
Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Mišljenja upravnih tijela
 
 PRETRAŽIVANJE
 
Nije upisana riječ. Najmanje 3 slova.
 

Zaštita dostojanstva radnika
 

U skladu s odredbom članka 130. Zakona o radu (NN br. 149/09 i 61/11), poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je imenovati osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika. Pritužbu radnika potrebno je ispitati najkasnije u roku od osam dana od dostave iste, te poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja, ako utvrdi da ono postoji.

Ako poslodavac u propisanom roku ne poduzme mjere za sprječavanje uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja, ili ako su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene, radnik koji je uznemiravan ili spolno uznemiravan, ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.

Dakle, Zakon propisuje sudsku zaštitu radnika u slučaju kada poslodavac nije poduzeo mjere kako bi spriječio uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili su poduzete mjere očito neprimjerene, pa nastavak rada u takvom radnom okruženju za radnika nije prihvatljiv. U tom slučaju, radnik uslijed prekinutog rada na način propisan Zakonom, ostvaruje pravo na naknadu plaće do okončanja sudskog spora.

Međutim, ako na poslodavčevoj strani dođe do promijene okolnosti uslijed kojih zaštita radnika više nije potrebna ( npr. prestanak radnog odnosa osobe protiv koje je pokrenut postupak zbog uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja), a poslodavac je o tome obavijestio radnika, mišljenja smo da radnik koji je pokrenuo postupak za zaštitu dostojanstva te prekinuo rad na prethodno navedeni način, ima obvezu odazvati se povratku na posao, budući su prestale okolnosti koje su opravdavale prekid rada.

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Uprava za rad i tržište rada

KLASA: 110-01/11-01/320, URBROJ: 526-08-01-01/1-11-2, Zagreb, 20. rujna 2011.

Radno PRAVO 11/2011

 

Pronađena mišljenja
Kolektivni pregovori

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA,

Ostvarivanje prava na naknadu plaće nakon isteka tri godine neprekidnog bolovanja zbog iste

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

KLASA: 053-02/...

Izračun obeštećenja prema Zakonu o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Mogućnost rada liječnika uz radni odnos

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

KLASA:021-03/1...

Ozljeda na radu

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

KLASA: 021-03/...

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

KLASA: 021-03/...

Sankcioniranje poduzetnika koji ne isplaćuju plaće

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

KLASA: 701-01...

Mogućnost stvaranja plana zbrinjavanja obrtnika koji zatvaraju obrte i iznalaženja rješenja njihovog statusa kao nezaposlenih osoba

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Zaštita radnika kojima poslodavci godina nisu uplaćivali doprinose

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAV...

OBAVLJANJE POVREMENIH POSLOVA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAV...

RAD REDOVITIH STUDENATA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
RADNO VRIJEME

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAV...

SEZONSKI RADNICI

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAV...

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAV...

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA I PRIVATNOSTI RADNIKA

Zagreb, 9. siječnja 2013.

MIŠLJENJA UPRAVNIH TIJELA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
SLOBODNI DANI ZA PREKOVREMENI RAD

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
USTUPANJE RADNIKA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
NOĆNI RAD

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
MINIMALNA PLAĆA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA DJELATNOST ORTODONCIJE

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

...
Otpremnina

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Rad u nepunom radnom vremenu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Preraspodjela radnog vremena

Službeno, 13.veljače 2014.

MINISTARS...

Preraspodjela radnog vremena

Službeno, 11.veljače 2014.

MINISTARS...

Ugovor o radu na određeno vrijeme

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA,

Prednost pri zapošljavanju

MINISTARSTVO BRANITELJA 

Preventivni pregledi profesionalnih vozača

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

...
Zakon o upravnim pristojbama - primjena na Hrvatsku liječničku komoru

MINISTARSTVO ZDRAVLJA - ...

Radno vrijeme i mjesto rada

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Predstavnik radnika u organu poslodavca

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Preraspodjela radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zaštita radničkih prava

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zakonska zabrana natjecanja

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Ustupanje radnika u povezano društvo

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Ustupanje radnika u povezano društvo

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Sudjelovanje radnika u odlučivanju

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zaštita sindikalnog povjerenika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Prenošenje godišnjeg odmora

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zakonska zabrana natjecanja

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Radničko vijeće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Skup radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zabrana prijeboja

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Sindikalni povjerenik

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Ugovor o radu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Ugovor o radu na određeno vrijeme

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Prestanak radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Radna sposobnost

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Dopunski rad

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Sindikalni predstavnik

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zaštita privatnosti radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA ...

Oslobađanje od plaćanja doprinosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA &nbs...

Predstavnik radnika u upravnom vijeću

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zabrana otkaza

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Neplaćeni dopust

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Otpremnina

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Raspored radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Javni natječaj

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni staž

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Ugovor o radu na određeno vrijeme

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Noćni radnik

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Tjedni odmor

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Rad u inozemstvu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Naknada plaće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA ...

Rad članova obitelji

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Predstavnik radnika u Upravnom vijeću poslodavca

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Otkaz ugovora o radu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Godišnji odmor

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Otkaz

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Obračun plaće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zaštita trudnica

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Naknada plaće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Zaštita prava iz radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Sindikalni povjerenik u ulozi radničkog vijeća

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radničko vijeće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni staž

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Predstavnik radnika u Upravnom vijeću poslodavca

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Noćni radnik

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Ustupljeni radnici

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Evidencija radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Raspored radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

Službeno, Zagreb, 21. listopada 2015.

NOĆNA SMJENA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
NOĆNA SMJENA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
ZABRANA OTKAZA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
ZAŠTITA PRAVA RADNIKA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
PLAĆA RADNIKA ZAPOSLENIH U AGENCIJI ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
RADNIČKO VIJEĆE

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
EVIDENCIJA RADNOGA VREMENA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
RAD U VELEPOSLANSTVU

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
KOLEKTIVNI VIŠAK RADNIKA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Rad blagdanom

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Godišnji odmor

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Putni troškovi

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Kolektivni višak radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Smjenski rad

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Proširena primjena kolektivnog ugovora

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Dnevnica

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Otkaz

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Izvanredni otkaz ugovora o radu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Otkazni rok

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Isplata plaće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Otkazni rok

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Uvećanje osnovne plaće, prekovremeni i smjenski rad, mjesečni fond sati

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni odnos

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Smjenski i noćni rad

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Minimalna plaća

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Zapošljavanje radnika na radna mjesta službenika prije isteka 42 dana bolovanja s obzirom na Odluku o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

...
Staž i stručni ispit za osobe koje su uz rad završile studij sestrinstva

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Stručno osposobljavanje za rad

MINISTARSTVO RADA I...

Rad studenata

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Dostava kolektivnog ugovora

MINISTARSTVO RADA I...

Obračun plaće

MINISTARSTVO RADA I...

Direktor podružnice trgovačkoga društva

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni odnos

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Zapošljavanje u zakladi

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Neisplata plaće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Obrt

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Rad učenika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Godišnji odmor

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Ustupanje radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Rad u inozemstvu

 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTA...

Rad stranaca

 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTA...

Obrt

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Smanjenje naknada s osnova invaliditeta

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

...
Tumačenje propisa o radu i mirovinskom osiguranju

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Odobravanje sredstava školskim ustanovama za plaćanje po pravomoćnim sudskim odlukama

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA<...

Izdavanje Uvjerenja o položenom stručnom ispitu muškoj primalji

PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Licenciranje u području fitnesa i obavljanje djelatnosti

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA<...

Pravo glasovanja kod postupka izbora ravnatelja

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Otpremnina

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Sindikalni povjerenik

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Evidencija o radnicima

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Godišnji odmor

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Prenošenje godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Raspored radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Otpremnina
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Ugovor o radu na nepuno radno vrijeme i dopunski rad

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Predstavnik radnika u organu poslodavca

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Zakonska zabrana natjecanja

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Smanjenje naknada s osnova invaliditeta

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

...
Zapošljavanje osoba s invaliditetom i obveze lokalne samouprave

MINIST...

Zapošljavanje osoba s invaliditetom i obveze lokalne samouprave

MINISTARSTVO UPRAVE

 

Evidencija radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Sindikalna članarina

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Raspored radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Raspored radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Mogućnost, uvjeti i način rada članova zadruge

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Tumačenje propisa o radu i mirovinskom osiguranju

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Stručni ispit

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

KLASA: 131...

Opravdavanje izostanaka učenika

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA<...

Ugovor o radu za stalne sezonske poslove

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Ugovor o djelu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Zaštita prava radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Godišnji odmor

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Upućivanje radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Upute u vezi s podnošenjem zahtjeva za odobrenje novih radnih mjesta povodom Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA<...

Agencija za privremeno zapošljavanje

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Mogućnost drukčijeg uređenja radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Kolektivni ugovor ugostiteljstva

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Prava iz radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Stručni ispit

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

KLASA: 131...

Tumačenje propisa o radu i mirovinskom osiguranju

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Ugovor o radu za stalne sezonske poslove

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Predstavka vezana za radno-pravni status

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Rad s polovicom punog radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Božićnica

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni odnos

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Osobni podaci

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Plaća

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni odnos

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Rad umirovljenika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radna sposobnost

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Tumačenje propisa o radu i mirovinskom osiguranju

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Mogućnosti obavljanja poslova u više organizacijskih oblika

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA URE...

Načelo razumne prilagodbe u komunikaciji sa osobama s invaliditetom

PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Mogućnost drukčijeg uređenja radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Primjena kolektivnog ugovora

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Rad ustupljenih radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Evidencija o radnom vremenu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Zaštita prava iz radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Raspored radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Stanka i dnevni odmor

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni odnos

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radničko vijeće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Naknada plaće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni odnos

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radno mjesto

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Probni rad

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Potpuni gubitak radne sposobnosti

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Povjerenik radnika za zaštitu na radu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Sindikalni povjerenik

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Prestanak radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni odnos

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Posredovanje pri zapošljavanju

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Dopunski rad

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine, broj 32/2015 i 97/2015)

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Izvršenje sudske presude

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Prestanak radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Obrada identifikacijski broj (OIB) fizičkih osoba na računima

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODTAKA

Korištenje zdravstvene zaštite koje je posljedica priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

...
Rad državljanina Republike Makedonije

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Dnevnica

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Stanka (pauza)

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Zaštita prava iz radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Pravo na godišnji odmor, tumačenje kolektivnog ugovora
Godišnji odmor - stjecanje prava i raspored korištenja
UGOVOR O DJELU

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
GODIŠNJI ODMOR

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
NAKNADA PLAĆE ZA BOLOVANJE DUŽE OD TRI GODINE

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
OTKAZ UGOVORA O RADU

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
PLAĆA ? MOGUĆNOST USKRATE

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Zapošljavanje hrvatskih hranitelja iz Domovinskog rata

Ministarstvo branitelja, Klasa: 100-01/12-00...

Zaštita radnika kojima poslodavci nisu uplaćivali doprinose za mirovinsko osiguranje

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, KL...

Nove mjere za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, KL...

Izjednačavanja prava nezaposlenih obrtnika sa ostalim nezaposlenim osobama na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, 7....

Olakšavanja socijalnog statusa osoba (posebice žena) u dobi od 50-ak godina koje su ostale bez posla, a još nisu stekle uvjete za mirovinu

Vlada RH, KLASA: 021-12/12-01/11, URBROJ: 50...

Godišnji odmor

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Stručno osposobljavanje za rad

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Godišnji odmor u dijelovima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Radno pravni status radnika s rješenjem o profesionalnoj nesposobnosti za rad

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Program zbrinjavanja viška radnika

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Produžena primjena kolektivnog ugovora

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Otkaz u slučaju profesionalne nesposobnosti za rad

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Zaštita dostojanstva radnika

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Rad na izdvojenom mjestu rada

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Pravo na rad s polovicom radnog vremena

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Zaštita sindikalnih povjerenika

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Rad na izdvojenom mjestu rada