Seminar: PRAVNI ASPEKTI PLAĆA

Zagreb, 22. ožujka 2018. u 10:30 sati, Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

doc. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, dipl. iur.; izv. prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, dipl. oec.

1. PRAVNI ASPEKTI PLAĆA

- određenja plaća u različitim propisima 

- što je plaća temeljem Zakona o radu 

- način određivanja plaće (propisi, kolektivni ugovori, Zakon o minimalnoj plaći, pravilnici, ugovori o radu)

- primjena povoljnijeg prava

- prekovremeni sati

- uračunavanje dodataka na plaću kod minimalne plaće

- primjena povoljnijeg prava

- primjerena plaća

- mogućnost uvećanja i smanjivanja plaće

- naknada plaće

- zabrana prijeboja

- plaće u javnim službama:

- način određivanja plaća u javnim službama - pravni izvori

- problem obračuna plaća i dodataka na plaću koji proizlaze iz tumačenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

- problem obračuna plaća u školstvu

doc. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, dipl. iur.

 

2.  VJEŠTAČENJE PLAĆA 

- na što je potrebno obratiti pažnju?

- granice vještačenja plaće - problem razlikovanja pravnog i računovodstvenog određenja plaća

- pojam i obračun osnovne plaće

- ispravan način obračuna smjenskog i prekovremenog rada

- osvrt na COP te njegovu ulogu u ispravnom obračunu plaća

- problem obračuna plaća i dodataka na plaću koji proizlaze iz tumačenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

- obračun prekovremenog rada u zdravstvu i školstvu

- izv. prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, dipl. oec.

 

PREDAVAČI:
- doc. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, dipl. iur., katedra za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

- izv. prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, dipl. oec., stalni sudski vještak za financije, javne financije, računovodstvo, poreze i informatiku

 

KOTIZACIJA:
790 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“ i članove UPUZ-a (o čemu molimo posebnu napomenu)

890 kuna + PDV za nepretplatnike.

Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841