Seminar-radionica: ZAPOŠLJAVANJE I PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Zagreb, 29. svibnja 2018. u 10:30 sati, Florijana Andrašeca 18a

Gordana Grizelj Portner, Miroslav Lončar, Krešimir Rožman

- Zapošljavanje u javnom sektoru - kako ispravno postupati i osigurati se od prekršaja 
- Posebno: kako primijeniti novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

 

1. ZAPOŠLJAVANJE, NATJEČAJI, ZAPREKE, PREDNOSTI

 • Kada se mora objaviti natječaj
 • Koje su moguće posljedice neobjave natječaja koji nije propisan zakonom nego samo kolektivnim ugovorom, da li to može biti kazneno djelo (što pokazuje sudska praksa)
 • Uvjeti, dokazivanje, zapreke za zapošljavanje
 • Kako dobiti i kako čuvati podatke o (ne)kažnjavanju u svijetlu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)
 • Odluka o zabrani zapošljavanja – što ako je prošao rok za davanje suglasnosti a ista nije dobivena, što napraviti ako je suglasnost istekla i dr.

 

2. PRIMJENA NOVOG ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

 • Kada se Zakon primjenjuje – kod natječaja, oglasa i što znači i „u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način“ (bez natječaja)
 • Što se treba navesti u natječaju (mora li se navesti da branitelji moraju dostaviti dokumentaciju, ili samo link na Ministarstvo branitelja)
 • Kako procijeniti valjanost dostavljene dokumentacije – da li vrijede samo formalni dokazi iz Zakona o braniteljima, ili se isto može dokazati na drugi način
 • Što ako branitelj ne dostavi potrebnu dokumentaciju, da li ga se mora pozvati da dostavi naknadno i u kojem roku
 • Kako primjenu Zakona o braniteljima uskladiti sa specifičnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu
 • Što znači zaposlenje na radnom mjestu koje ne odgovara braniteljevoj stručnoj spremi (da li samo ako ima viši stupanj stručne spreme, ili i niži, odnosno ako radi u drugoj vrsti stručne spreme itd.)
 • Da li se prednost branitelja odnosi i na ravnatelje javnih ustanova i direktore tvrtki u državnom vlasništvu odnosno vlasništvu lokalne i regionalne uprave (samouprave), te da li prednost odnosi na zaposlenike na rukovodećim poslovima (s obzirom da je odredba ranijeg Zakona koja je to izričito isključivala izbačena iz novog Zakona)
 • Da li se i kod natječaja za ravnatelja mora staviti link na Ministarstvo branitelja
 • Da li ranija sudska praksa o neobvezi prednosti prilikom zapošljavanja rukovodećih radnika koja je bila dana u kontekstu drukčijeg zakona, vrijedi i kod sadašnjeg Zakona
 • Što znače jednaki uvjeti
 • Prekršaji
 • Tko je odgovorna osoba kada odluku donosi upravno vijeće ili školski odbor

 

3. OSTALE PREDNOSTI I KAKO SE OSIGURATI OD PREKRŠAJA KOD SVIH ZAKONA KOJI PROPISUJU PREDNOSTI

 • Da li su novim Zakonom o braniteljima nastale promjene u odnosu na prednost osoba s invaliditetom temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
 • Kako utvrditi tko je osoba s invaliditetom budući da upis u očevidnik nije službeni dokaz
 • Postoji li odgovornost ustanove prema osobi koja je dobila otkaz jer je u postupku pred inspekcijom njen ugovor morao biti otkazan zbog primitka branitelja ili osobe s invaliditetom?
 • Što ako sud dosudi da je takav otkaz nezakonit i osobu koja je dobila takav otkaz vrati na posao?
 • Kako sve ispravno napraviti i osigurati se od prekršaja te postupka obveze otkazivanja osobi koja nema prednost i zapošljavanja osobe s prednošću?

 

PREDAVAČI:

 • GORDANA GRIZELJ PORTNER, načelnica u Inspektoratu rada;

 • Predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

 • MIROSLAV LONČAR, načelnik u Sektoru za pravne i upravne poslove u Ministarstvu branitelja;

 • KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

KOTIZACIJA:
790 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
890 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841