Radionica: PRAVILNICI POSLODAVCA

Zagreb, 23. listopada 2018. u 10:30 sati, Hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

Viktor Gotovac, Krešimir Rožman

- Znate li koje sve pravilnike možete imati i što sve možete riješiti pravilnicima?
- Znate li koje pravilnike ne morate imati iako vam se tvrdi da morate?
- Kako učiniti da si pravilnicima olakšate poslovanje, a ne da si zakomplicirate život?
- Što nikako ne možete riješiti pravilnicima, a što možete isključivo pravilnicima i ne možete ugovorom o radu?
- Ogledni primjeri pravilnika

 

1. PRAVILNICI – OPĆI AKTI POSLODAVCA

 • Koje pravilnike može donijeti poslodavac
 • Moraju li se svi pravilnici donositi kao pravilnik o radu, i koji je pravni učinak pravilnika koji nisu doneseni na taj način
 • Kada odluka poslodavca ima pravnu snagu pravilnika
 • Postupak izmjena
 • Što je zakonom dopušteno, a što nedopušteno regulirati pravilnicima o radu
 • Pojašnjenje postupka donošenja, objave i izmjene pravilnika o radu – o čemu je potrebno voditi računa
 • Ništetnost odredbi pravilnika o radu – isključiva ovlast radničkog vijeća
 • Što kontrolira Inspektorat rada prilikom nadzora provedbe pravilnika o radu
 • Opasnost od prenormiranosti – kako je izbjeći i fokusirati se na bitno i da li za sve treba pravilnik
 • Razlika između pravilnika i procedura – protokola – kada procedure ne treba donositi putem pravilnika
 • Problem suglasnosti osnivača – gdje je propisano i može li se izbjeći
 • Obveze i ograničenja kod javnih službi

 

a) PRAVILNIK O RADU

 • Što sve treba obuhvatiti
 • Što se mora regulirati u vezi plaća i kako to najbolje učiniti
 • Koja materijalna prava ugovoriti i kako
 • Može li se i je li ga uputno razdvajati na više pravilnika
 • Što je preporučljivo unijeti u pravilnik
 • Što se ne može unijeti u pravilnik, a što se može regulirati samo pravilnikom
 • Ograničenja kod javnih službi
 • Da li pravilnik usklađivati s kolektivnim ugovorom
 • Kada se mora pravilnik posebno uskladiti sa zakonom i posljedice neusklađivanja
 • Ogledni primjerak pravilnika

 

b) PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI I UNUTARNJEM USTROJSTVU

 • Je li uopće njegovo donošenje obveza i u kojem dijelu
 • Kako ga učinkovito strukturirati
 • Kako osigurati uvjete za pojedine poslove, a da ne postanu kočnica pri zapošljavanju (neispunjavanje uvjeta iz pravilnika je prekršaj)
 • Kako odrediti opis poslova i kakvu pravnu snagu ima takav opis poslova
 • Kako osigurati vezu opisa poslova iz pravilnika o sistematizaciji s ugovorom o radu
 • Da li je izmjena pravilnika o sistematizaciji siguran temelj za otkaz iz organizacijskih razloga i kako
 • Je li poslovanje učinkovitije bez pravilnika o sistematizaciji
 • Ogledni primjerak pravilnika

 

c) OSTALI PRAVILNICI

 • Mogu li svi biti dio pravilnika o radu i je li to praktičnije rješenje
 • Što se treba regulirati i kako
 • Pravilnik o poslovnoj tajni
 • Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
 • Pravilnik o videonadzoru
 • Pravilnik o elektroničkoj pošti
 • Drugi pravilnici
 • Ogledni primjerci pravilnika

 

d) ETIČKI KODEKS

 • Što je uopće etički kodeks
 • Je li potreban/nužan i koja je pravna snaga etičkog kodeksa kod poslodavca

 

2. ŠKOLSTVO

 • Pravilnik škole kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, vrednovanje (članak 30. st. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu)
 • O čemu treba voditi računa
 • Trebaju li pravilnici raznih škola biti usklađeni
 • Ogledni primjer pravilnika

 

3. NOMOTEHNIKA

 • Strukturiranje sadržaja
 • Način kako pisati odredbe pravilnika
 • Kako izbjeći nejasnoće i sporove
 • Praktični primjeri i iskustva

 

Predavači:
- Izv. prof. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Katedra za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik stručnog časopisa "Radno PRAVO"

 

KOTIZACIJA:
890 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
990 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

 

Svi sudionici dobivaju ogledne primjerke navedenih pravilnika u pisanom obliku!

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841