Seminar: NOVOSTI U MIROVINSKOM SUSTAVU

Zagreb, 31. siječnja 2019. u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

Melita Čičak, Iris Gović Penić, Krešimir Rožman

- Mirovina i prestanak radnog odnosa

- Postupak poslodavca kod smanjenja radne sposobnosti radnika

- Upućivanje radnika na liječnički pregled

 

1. NOVOSTI U MIROVINSKOM SUSTAVU

• Postupak ostvarivanja prava

• Uvjeti za mirovinu

• Obračun mirovine

• Usklađivanje mirovine

• Izbor mirovine – tko ima pravo izbora i u kojem postupku te kako izabrati između: a) samo I. stup ili b) kombinirano: I. i II. stup 

• Dodatak na mirovinu – kako se računa dodatak (uvećanje) za one koji će koristiti mirovinu iz I. i II. stupa (novost koja ranije nije postojala) 

• Najniža mirovina – uvjeti i prava 

• Dodani staž za žene odnosno roditelje

• Invalidska mirovina – procedura i ovlasti pojedinih tijela u postupku, vrste invalidske mirovine

• Profesionalna rehabilitacija – pretpostavka za ostanak u svijetu rada

• Mogućnost rada uz mirovinu – tko i pod kojim uvjetima ima pravo raditi i primati mirovinu - novosti

• Dobrovoljna mirovinska štednja – mogućnosti i poticaji

• Informacija o promjenama svih nedavno donesenih zakona 

 

2. MIROVINA I PRESTANAK RADNOG ODNOSA 

• Način prestanka radnog odnosa kod ostvarivanja prava na mirovinu – posebno za svaku vrstu mirovine

• Poseban problem kod prestanka radnog odnosa kod pravomoćnog rješenja o invalidskoj mirovini zbog potpunog gubitka radne sposobnosti – što kada radnik pokrene upravni spor protiv rješenja, bolovanje je prestalo, radnik ne može raditi a radni odnos ne prestaje – što može učiniti poslodavac, treba li takvog radnika plaćati godinu – dvije da ne radi? 

• Otpremnina te godišnji odmor kod odlaska u mirovinu – prava i mogućnosti

 

3. OBVEZE I MOGUĆNOSTI POSLODAVCA KOD SMANJENJA RADNE SPOSOBNOSTI RADNIKA 

• Postupak 

• Mogućnosti i uvjeti otkaza

• Pregled sudske (kod nadomještanja suglasnosti, vrste otkaza i opravdanosti otkaza)

 

4. UPUĆIVANJE RADNIKA NA LIJEČNIČKI PREGLED

• Ovlasti i mogućnosti poslodavca prema Zakonu o radu u Zakonu o zaštiti na radu

• Što predstavlja nalaz medicine rada da radnik nije sposoban za rad, može li temeljem toga poslodavac dati otkaz radniku 

• Problem velikog nesklada između nalaza medicine rada i nalaza u postupku za invalidsku mirovinu

• Pregled sudske prakse 

• Specifičnosti u vezi upućivanja na liječnički pregled u obrazovanju (predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo)

 

PREDAVAČI:
- MELITA ČIČAK, pomoćnica ministra za mirovinski sustav, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
- mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
- KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

 

KOTIZACIJA:
790 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
990 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841