Ponovljena radionica: ZAKON O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI (tzv. zviždača)

Zagreb, 16. listopada 2019. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

IRIS GOVIĆ PENIĆ, MILICA JOVANOVIĆ

Dana 1. srpnja 2019. stupio je na snagu ZAKON O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI.

Zakon propisuje niz obveza za poslodavaca: obvezu donošenja pravilnika, osiguranje unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, zaštitu prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzimanja nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica, čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, poduzimanje mjera radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Također, Zakon detaljno uređuje prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti („zviždača“), njihovu zaštitu, postupak, ali i način sprječavanja zlouporaba i obvezu postupanja u dobroj vjeri.

Svi sudionici seminara dobit će ogledni primjer pravilnika kojeg mora donijeti poslodavac, a kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe.

U praksi su već nastali problemi oko primjene Zakona, tumačenja, posebno preekstenzivnog tumačenja koje daje Ministarstvo državne uprave kao tijelo koje je izradilo Zakon, a i oko izrade pravilnika.

ZBOG SVEGA NAVEDENOG I INTERESA TVRTKI I USTANOVA, RADIONICA SE PONAVLJA (prva je bila održana 6. lipnja), ALI S NOVIM I PROŠIRENIM TEMAMA.

 

1. NAČELA

2. PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

3. POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPANJE PO PRIJAVI

4. OBVEZE POSLODAVCA

  • osiguranje mogućnosti unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
  • imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
  • zaštita prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica
  • čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi od neovlaštenog otkrivanja
  • poduzimanje mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti

 5. OPĆI AKT (PRAVILNIK) O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

  • obveza donošenja
  • sadržaj
  • posebni opći akt za nepravilnosti koji se odnosi na proračunska sredstva ili sredstva EU fondova

6. SUDSKA ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

7. PREKRŠAJI POSLODAVCA

8. DOSADAŠNJA ISKUSTVA POSLODAVACA I PROBLEMI NA KOJE NAILAZE

 

PREDAVAČI:

- mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

- MILICA JOVANOVIĆ, direktorica za radne odnose i ljudske potencijale u Hrvatskoj udruzi poslodavaca

 

Svi sudionici radionice dobit će OGLEDNI PRIMJER PRAVILNIKA KOJEG MORA DONIJETI POSLODAVAC, a kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe.

 

KOTIZACIJA:

690 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,

890 kuna + PDV za nepretplatnike.

Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Svi sudionici radionice od 6. lipnja 2019. ostvaruju 20% popusta.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841