Seminar: RADNIČKA VIJEĆA; PREDSTAVNICI RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA

Zagreb, 27. veljače 2020. s početkom u 10 sati, Hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

IRENA CVITANOVIĆ, DARIJE HANZALEK, DARKO MILKOVIĆ, TANJA PURETA, KREŠIMIR ROŽMAN, VATROSLAV ZOVKO

1. NEKA SPORNA PITANJA KOD OSTVARIVANJA PRAVA RADNIČKOG VIJEĆA

a) Obaviještavanje od strane poslodavca – obveza koja se zanemaruje

 • Kako to ostvarivati,
 • Što tražiti i kada se smatra da je poslodavac to izvršio

b) Savjetovanje:

 • Kada se smatra da se radi o organizacijskoj promjeni o kojoj se treba savjetovati
 • Kada se treba savjetovati o rasporedu radnog vremena
 • Savjetovanje o planu godišnjeg odmora – što je sa savjetovanjem o konkretnom rasporedu svakog radnika koju obvezu određuje Konvencija 132. MOR-a o plaćenom godišnjem odmoru
 • Savjetovanje o kolektivnom višku – posebno što ako svi sklapaju sporazume o prestanku ugovora o radu
 • Koje su to druge odluke osim onih točno pobrojanih u članku 150. Zakona o radu o kojima se poslodavac mora savjetovati
 • Pitanje savjetovanja o uvođenju video i audio nadzora - Zakon o zaštiti na radu predviđa samo suglasnost kod stalnog nadzora, što je s ostalim nadzorom
 • Ostalo

c) Suglasnost

 • Postupak kod izvanrednog otkaza
 • Obveza obrazloženja protivljenja i posljedice izostanka obrazloženja

KREŠIMIR ROŽMAN, dipl.iur., urednik „Radnoga prava“

 

2. RAD I FUNCIONIRANJE RADNIČKOG VIJEĆA

 • Kako učinkovito koristiti prava
 • Organizacija rada radničkog vijeća
 • Sastanci
 • Poslovnik, uvjeti za rad, dostava i drugo
 • Skup radnika

DARIJE HANZALEK, dipl.iur., Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti

 

3. PRAVA, OVLASTI I OGRANIČENJA PREDSTAVNIKA RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA

 • Razlike između mogućnosti predstavnika radnika u UPRAVNOM VIJEĆU, kao tijelu potpune javnosti rada prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i NADZORNOM ODBORU, kao zatvorenem tijelu koje izričito mora paziti na poslovnu tajnu i sl.
 • Prava i ograničenja radničkih članova nadzornih odbora – odgovornost za čuvanje poslovne tajne, nemogućnost obaviještavanja radnika o nekim točkama, zastupanje interesa tvrtke a ne radnika koji su ih izabrali, odgovornost za štetu u dr.
 • Prava i ograničenja radničkih članova upravnih vijeća

KREŠIMIR ROŽMAN, dipl.iur., urednik „Radnoga prava“

 

4. MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Pregled mišljenja o:

 • radničkim vijećima
 • zamjeni radničkog vijeća sindikalnim povjerenicima
 • predstavnicima radnika u upravnim tijelima poslodavca
 • skupu radnika
 • ostalim pitanjima vezanim uz radnička vijeća

IRENA CVITANOVIĆ, dipl.iur., Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

 

5. PRIMJENA ODREDBI ČLANAKA 148. I 149. ZAKONA O RADU IZ PERSPEKTIVE FINANCIJA

 • Tumačenje bilance stanja i računa dobiti i gubitka
 • Primjeren način izrade tromjesečnih izvješća kako bi bio pristupačan radničkom vijeću
 • Prikaz načina obračuna plaće i doprinosa te prikaz računovodstvene evidencije temeljem koje se može vršiti nadzor i kontrola zakonitosti i poštivanja kolektivnog ugovora

Izv.prof.dr.sc. VATROSLAV ZOVKO, profesor menadžmenta, Sveučilište u Zagrebu, stalni sudski vještak za plaće, financije i dr.

 

6. SUDSKA PRAKSA

 • Pregled novije sudske prakse u vezi radničkih vijeća
 • Kad radničko vijeće može tužiti, a kada biti tuženo – ograničenja i mogućnosti
 • Pitanje snošenja troškova radničkog vijeća u sudskom sporu

DARKO MILKOVIĆ, dipl.iur., sudac Vrhovnog suda RH

 

7. VAŽNOST ISPRAVNE KOMUNIKACIJE ZA USPJEŠNU SURADNJU POSLODAVCA I RADNIČKOG VIJEĆA

 • Važnost komunikacije
 • Načini komunikacije i posljedice

mr.spec. TANJA PURETA, prof.psih., Ramiro d.o.o. za poslovno savjetovanje

 

Svaki sudionik dobiva:

 • Knjigu: RADNIČKA VIJEĆA – PRAVA, PROPISI I SUDSKA PRAKSA (u elektroničkom obliku)
 • MAPU sa hodogramom svih potrebnih radnji za izbore i prilagođenih obrazaca za izbore radničkog vijeća

 

Predavači:

- IRENA CVITANOVIĆ, dipl.iur., Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

- DARIJE HANZALEK, dipl.iur., Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti

- DARKO MILKOVIĆ, dipl.iur., sudac Vrhovnog suda RH

- mr.spec. TANJA PURETA, prof.psih., Ramiro d.o.o. za poslovno savjetovanje

- KREŠIMIR ROŽMAN, dipl.iur., urednik „Radnoga prava“

- Izv.prof.dr.sc. VATROSLAV ZOVKO, profesor menadžmenta, Sveučilište u Zagrebu, stalni sudski vještak za plaće, financije i dr.

 

KOTIZACIJA:
890 kn + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
1090 kn + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kn manje, treća osoba besplatno.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841