Webinar: GODIŠNJI ODMOR, RAD NA BLAGDAN, RADNO VRIJEME, DOPUNSKI RAD

10. lipnja 2021. s početkom u 10:30 sati

KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur.

1. GODIŠNJI ODMORI

 • Primjena Konvencije 132. MOR-a o plaćenom godišnjem odmoru
  • Pravo radnika prema Konvenciji da koristi drugi dio godišnjeg odmora i nakon 30. lipnja
  • Obveza savjetovanja o rasporedu sa svim radnicima
 • Pravo na puni godišnji odmor prema Zakonu o radu – nakon 6 mjeseci ili 6 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini
 • Razmjerni dio godišnjeg odmora prema Zakonu o radu
 • Pravo na više od punog godišnjeg odmora u tijeku godine
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i naknada štete za neiskorišteni godišnji odmor – dvije različite pravne kategorije
 • Sudska praksa prekršajnog suda u vezi godišnjeg odmora
 • Stajališta Odbora EU za primjenu Direktive o određenim aspektima organizacije radnog vremena, u vezi godišnjeg odmora

Svi obrasci za godišnje odmore

 

2. RAD NA BLAGDAN

 • Plaćanje rada na blagdan
 • Pitanje naknade plaće za blagdan koji pada u tjednu a radnik taj dan prema rasporedu nije trebao raditi
 • Je li povećanjem plaće radnik koji mora raditi na blagdan a bez slobodnog dana kao zamjene, diskrimiran u odnosu na ostale radnike
 • Plaćanje blagdana za vrijeme bolovanja
 • Rad za blagdan i fond sati
 • Postoji li uopće mjesečni i godišnji fond sati prema Zakonu o radu
 • Rad na blagdane i nedjelju prema međunarodnom ugovoru -Ugovoru o pravnim pitanjima između Svete Stolice i Republike Hrvatske

 

3. RADNO VRIJEME – PRIPRAVNOST, DEŽURSTVO, SAMOSTALNOST U ODREĐIVANJU RADNOG VREMENA, DOPUNSKI RAD

 • Određivanje odnosno ugovaranje pripravnosti – uvjeti
 • Kada prema mišljenju Europskog suda pripravnost postaje radno vrijeme
 • Pripravnost i rad od kuće – da li postoji takva mogućnost
 • Dežurstvo i rad od kuće
 • Samostalnost u određivanju radnog vremena
 • Rad od kuće i samostalnost u određivanju radnog vremena
 • Rad na daljinu – mogućnosti?
 • Rad po pozivu – mogućnosti?

 

4. DOPUNSKI RAD (RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA DO 8 SATI TJEDNO)

 • Može li se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme i što nakon 180 odrađenih sati?
 • Dopunski rad kod više poslodavaca – problemi s prijavom HZMO-u
 • Treba li u javnim službama natječaj za dopunski rad

 

PREDAVAČ:

- KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., urednik „Radnog prava“

 

Webinar se održava putem platforme TEAMS. Svi sudionici prije webinara dobit će poveznicu za pristup i svima će biti osigurana tehnička podrška.

Svi sudionici dobit će prezentacije i sve obrasce za godišnje odmore

 

KOTIZACIJA:

450 kuna za pretplatnike „Radnog prava“, 590 kuna za ostale. Druga i svaka daljnja osoba plaća samo 50% od cijene.

 

O PREDAVAČU:

Krešimir Rožman, mag. iur., dugogodišnji urednik stručnog časopisa „Radno pravo“, autor niza knjiga iz područja radnog prava, predavač na brojnim seminarima, konferencijama itd., autor velikog broja stručnih radova, gost predavač na Pravnom fakultetu u Zagrebu, suradnik u izradi gotovo svih Zakona o radu i njihovih izmjena, ranije državni tajnik zadužen za područje rada i mirovinskoga sustava, praktičar s velikim iskustvom.

 

Webinar se održava u suradnji s partnerskom tvrtkom Prometheus-moderni mediji.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841