Seminar-webinar: ZDRAVSTVENO STANJE RADNIKA - PRAVA I OBVEZE RADNIKA I POSLODAVCA

27. listopada 2021. u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

DIJANA VUKSAN, KREŠIMIR ROŽMAN, SABINA DUGONJIĆ

Seminar-webinar: predavanja će se snimati i istovremeno prenositi uživo (live stream) kao webinar putem platforme TEAMS.

 

1. OBAVIJEŠTAVANJE POSLODAVCA O BOLESTI KOJA RADNIKA ONEMOGUĆAVA U RADU ILI GA BITNO OMETA

 • Što to uključuje?
 • Uključuje li to i informacije o COVID-u te (ne)cijepljenju?
 • Što sve poslodavac smije pitati kandidata za posao / radnika:
  • smije li ga pitati o COVID-u i cijepljenju – je li došlo do promjene u stajalištima nadležnih tijela (inspekcije i dr.)
 • Može li poslodavac voditi evidenciju o cijepljenju odnosno preboljelom COVID-u – postoje li promjene u stajalištima u vezi vođenja osobnih podataka?

 

2. MOŽE LI ZDRAVSTVENO STANJE VEZANO ZA COVID (CIJEPLJENJE I TEST) BITI POSEBAN UVJET RADA?

 • Može li poslodavac to propisati svojim pravilnikom kao poseban uvjet rada?
 • Može li poslodavac uvjetovati ulazak u svoje radne prostorije COVID potvrdom?
 • Može li poslodavac COVID potvrdu ugovoriti ugovorima o radu?
 • Je li došlo do promjene stajališta (pravne znanosti, nadležnih tijela itd.)?

 

3. OBVEZE RADNIKA U VEZI PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD – BOLOVANJA

 • Obaviještavanje – dostava potvrde kada, kome, na koji način?
 • Posljedice propuštanja roka i prava i mogućnosti poslodavca
 • Što kada radnik javi da je na bolovanju a ispostavi se da nije dobio bolovanje – problem plaćanja doprinosa i odjave radnika
 • Bolovanje vezano za COVID uključujući i samoizolaciju
 • Bolovanje i rad od kuće – postoje li razlike i kakve?
 • Neformalno opravdanje bolovanja od strane poslodavca - smije li poslodavac nekim radnicima opravdavati bolovanja bez liječničke potvrde, a drugima ne?

 

4. PRAVO NA BOLOVANJE – PRIVREMENU NESPOSOBNOST ZA RAD PREMA ZAKONU O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 • Uvjeti i prava
 • Potvrda i izvješće o bolovanju – dva različita dokumenta
 • Prekid i nastavak bolovanja – kada se smatra da je bolovanje prekinuto i ide na teret poslodavca?
 • Prestanak bolovanja zbog obavijesti o potpunom gubitku radne sposobnosti za rad
 • Prestanak bolovanja zbog obavijesti o smanjenju radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost

 

5. NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME BOLOVANJA

 • Kako se računa naknada plaće?
 • Kada radnik ne ostvaruje pravo na naknadu plaće?
 • Kada radniku prestaje bolovanje odnosno naknada plaće – posebne odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
 • Naknada plaće zbog ozljede na radu
  • Iznos naknade plaće i obveznik plaćanja
 • Problem priznavanja ozljede na radu pri dolasku i odlasku s radnog mjesta - stajalište HZZO-a

 

6. KONTROLA BOLOVANJA

 • Kontrola bolovanja putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • Mogućnosti i ograničenja kontrole bolovanja od strane samog poslodavca – mogućnost odlaska radniku kući
 • Posljedice utvrđene zlouporabe bolovanja - mogućnosti poslodavca:
  • otkaz - povrat isplaćene naknade plaće - naknada štete

 

7. PROBLEM NEUSKLAĐENOSTI PROPISA – ZAKONA O RADU I ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 • Prestanak radnog odnosa zbog dostave pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti - problem obveznog prestanka bolovanja prije prestanka radnog odnosa
 • Što ako radnik podnese tužbu protiv rješenja o invalidskoj mirovini - bolovanje je prekinuto, radnik raditi ne može, a radni odnos mu ne prestaje - mora li poslodavac sve to vrijeme radniku plaćati i temeljem kojeg propisa?
  • Može li poslodavac u tome slučaju otkazati radniku?
 • Problem prestanka bolovanja zbog smanjenja radne sposobnosti koje se prema ZOZO prekida – a radnik nije sklopio ugovor za druge poslove, dok za postojeće poslove prema rješenju HZMO-a nije radno sposoban
 • Može li radnik jednostavno ne dolaziti na posao uz naknadu plaće dok ne sklopi drugi ugovor?
 • Može li radnik tako ne raditi skroz do završetka otkaznog roka (ako dobije otkaz jer poslodavac nema druge poslove)?

 

8. PRIKAZ SUDSKE PRAKSE U VEZI BOLOVANJA

 • Otkaz zbog nejavljanja o bolovanju odnosno nedostavljanja potvrde
 • Otkaz zbog zlouporabe bolovanja
 • Osobno uvjetovani otkaz zbog bolovanja (nemogućnost obavljanja poslova zbog bolovanja)
 • Otkaz zbog smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost
 • Priznavanje bolovanje zbog ozljede na radu nastale prilikom dolaska / odlaska na posao / s posla

 

PREDAVAČI:

- DIJANA VUKSAN, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

- KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

- SABINA DUGONJIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

KOTIZACIJA:

Seminar: 890 kn, pretplatnici „Radnog prava“ 790 kn (druga osoba 100 kuna manje);

Webinar: 690 kn, pretplatnici „Radnog prava“ 590 kn (druga osoba 100 manje).

Cijena je bruto (nema dodavanja PDV-a).

Prilikom prijave, molimo da navedete prijavljujete li se na seminar ili webinar.

Sudionici koji se prijave za webinar dobit će poveznicu - password za sudjelovanje i moći će pratiti cijelo izlaganje i postavljati pitanja, pisano i uživo usmeno.

Seminar – webinar održavamo u suradnji sa sestrinskom tvtkom: Prometheus-moderni mediji.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841