Seminar: ZAŠTITA NA RADU I RADNI ODNOSI

Zagreb, 23. ožujka 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

KREŠIMIR ROŽMAN, ŽELJKO SVEN BUKOVSKI, mr. sig. VITOMIR BEGOVIĆ, mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, DIJANA VUKSAN

Seminar zajedno organiziraju: stručni časopis “Radno pravo“ i Akademija sigurnosti - Znanstveno-stručni časopis „Sigurnost

 

1. RAD OD KUĆE I RAD NA DALJINU

 • Sklapanje i sadržaj ugovora o radu za rad od kuće i rad na daljinu
 • Pitanje plaćanja troškova kod rada od kuće
 • Rad na daljinu – mogućnost ograničenja na područje RH, ili na uže područje
 • Dostupnost radnika
 • Mogućnost dolaska radnika u poslovni prostor poslodavca – uvjeti, radno vrijeme, troškovi puta

 

2. OZLJEDA NA RADU

 • Odgovornost poslodavca za ozljedu na radu
 • Uvjeti isključenja odgovornosti
 • Odgovornost za slučaj

 

3. SIGURNOST I ZDRAVLJE KOD RADA OD KUĆE I RADA NA DALJINU

 • Ozljeda na radu od kuće
 • Što je dužan učiniti poslodavac kod rada od kuće i kako smanjiti opasnost od odgovornosti
 • Kako procijeniti rizik kod rada od kuće; praktično postupanje
 • Uređenje mjesta rada od kuće
 • Praksa u drugim zemljama i preporuke EU OSHA
 • Sadržaj uputa koje poslodavac treba dati radniku uz ugovor o radu na daljinu

Svi sudionici dobit će ogledni primjerak uputa o radu na siguran način koje poslodavac treba dati radniku koji radi na daljinu.

 

4. UGOVOR O DODATNOM RADU

 • Uvjeti i ograničenja
 • Sadržaj ugovora o radu
 • Prava radnika u odnosu na matičnog poslodavca (prekovremeni rad i dr.)

 

5. UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

 • Uvjeti za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme – razlozi, vrijeme trajanja, broj ugovora
 • Izuzeci
 • Prijelazne odredbe – računanje ugovora o radu započetih prije 1.1.2023.

 

6. OZLJEDA NA RADU I UVJETI NAKNADE ZA BOLOVANJE

 • Ozljeda na radu prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju
 • Naknada plaće kod ozljede na radu u slučaju rada od kuće
 • Ozljeda na radu kod dodatnog poslodavca – kojem poslodavcu i u kojem iznosu se isplaćuje naknada

 

PREDAVAČI:

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

- ŽELJKO SVEN BUKOVSKI, dipl. ing. el.,predsjednik Uprave ZIRS, Zagreb

- mr. sig. VITOMIR BEGOVIĆ, Akademija sigurnosti - časopis „Sigurnost“

- mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

- DIJANA VUKSAN, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

 

SVI SUDIONICI DOBIVAJU:

- ogledni primjerak uputa o radu na siguran način koje poslodavac treba dati radniku koji radi na daljinu

DODATNI BONUS: svi sudionici dobivaju KNJIGU: Odgovori na najčešća pitanja iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 151/22) – 100 stranica

 

KOTIZACIJA:

Pretplatnici „Radnog prava“: 110 eura (828,80 kn) + PDV;

Ostali: 130 eura (979,49 kn) + PDV;

Druga i daljnje osobe 25 eura (188,36 kn) manje.

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841