U svrhu ispravnog rada i poboljšanja vašega iskustva ove web stranice koriste kolačiće (cookies).
Korištenje istih, bez mogućnosti pohranjivanja kolačića na Vaš uređaj, može rezultirati pogrešnim prikazom podataka i/ili neispravnim radom web stranica. Većina preglednika svojim predefiniranim postavkama omogućava pohranjivanje kolačića, pa je za normalan rad dovoljno pritisnuti gumb "Slažem se", čime prihvaćate uvjeta korištenja kolačića na ovim web stranicama.
Ukoliko to ne želite, možete pohranjivanje kolačića isključiti u svojem pregledniku na način opisan ovdje, ili možete odustati od daljnjeg korištenje ovih web stranica.
 
Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Novi broj
 
Tema broja 01/16 Siječanj 2016
Dr. sc. Sanja Grbić, dipl. iur.; Dr. sc. Dejan Bodul, dipl. iur.
OTKAZ UGOVORA O RADU U PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
mr. Renata Turčinov, dipl. iur.
PRAVA TRUDNE RADNICE, RADNICE KOJA JE RODILA I RADNICE KOJA DOJI DIJETE
Dr. sc. Svjetlana Šokčević, dipl. iur.
RAD RADNIKA POD UTJECAJEM ALKOHOLA KAO MOGUĆI RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU-PROPISI I SUDSKA PRAKSA
Krešimir Rožman, dipl. iur.
PRESTANAK VAŽENJA KOLEKTIVNOG UGOVORA
Fran Marović, dipl. ing.
PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU
Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
NOMOTEHNIČKE I DRUGE KARAKTERISTIKE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE
Alan Vajda, mag. iur.
PRAVILNIK O IZDAVANJU EUROPSKE PROFESIONALNE KARTICE
Dr. sc. Milorad Ćupurdija, dipl. iur.; Ljiljana Ćupurdija, struč. spec. oec.
NEZAPOSLENOST KAO RADNO-PRAVNI INSTITUT U KONTEKSTU POLITIKE RADA
LJILJANA KALITERNA LIPOVČAN; TONI BABAROVIĆ; ANDREJA BRAJŠA-ŽGANEC; PREDRAG BEJAKOVIĆ; LIDIJA JAPEC
TRENDOVI U KVALITETI ŽIVOTA HRVATSKA: 2007.-2012. S NAGLASKOM NA KVALITETU DRUŠTVA I POVJERENJE
Pitanja i odgovori
PRENOŠENJE UGOVORA O RADU NA NOVOG POSLODAVCA USLIJED STATUSNE PROMJENE
ODREĐENOST PLAĆE
RASPOREĐIVANJE RADNIKA NA DRUGO RADNO MJESTO
RAD UČENIKA NA REDOVNOM ŠKOLOVANJU
TRAJANJE GODIŠNJEG ODMORA RADNIKA KOJI RADI U NEPUNOM RADNOM VREMENU
PRESTANAK UGOVORA O RADU ZBOG ODLASKA U STAROSNU MIROVINU
IZRAČUN STAŽA PRI IZRAČUNU OTPREMNINE PRILIKOM OTKAZIVANJA UGOVORA O RADU
UGOVORNA ZABRANA NATJECANJA KOD STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU TEMELJEM STATUSA HRVATSKOG BRANITELJA
Aktualno
 
POSEBNA AKCIJA-Detaljni komentar Zakona o radu
Skupina autora

DETALJNI KOMENTAR NOVOGA ZAKONA O RADU (izdanje kolovoz 2014.) 

AUTORI: Darko ČAVRAK, Domagoj Franjo FRNTIĆ, Marina GRUBAN, Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ, Darko MILKOVIĆ, Nataša NOVAKOVIĆ, Krešimir ROŽMAN

 Uz  svaki pojedini članak Zakona opsežni i detaljni komentar

Uz  komentar članaka priložena:

sudska praksa hrvatskih sudova

sudska praksa Suda Europske unije

mišljenja nadležnog ministarstva (uz one članke gdje postoji odgovarajuća sudska praksa i mišljenja)

- usporedan prikaz novog i ranijeg Zakona o radu s označenim razlikama

- popis najvažnijih propisa iz područja radno socijalnog zakonodavstva

 800 stranica, tvrdi uvez

Uz KNJIGU DOLAZI POSEBNA KNJIŽICA (džepni format) sa čistopisom Zakona o radu (NN 93/14) 


Akcijska cijena: 99 kuna (vrijedi do isteka zaliha)

Redovna cijena: 450 kuna

 
POSEBNA AKCIJA
Skupina autora

POSEBNA AKCIJA!

ČETIRI KNJIGE ZA 120 KUNA! (do prodaje zaliha)

Akcija uključuje:

1. RAZLOZI ZA OTKAZ UGOVORA O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU

Mr.sc. Ivica Pezo

Ranije izdanje (2006) ali još uvijek vrlo aktualno jer sistematizirano prikazuje sudsku praksu kod pojedinih vrsta otkaza ugovora o radu

2. RAZLOZI ZA IZVANREDNI OTKAZ UGOVORA O RADU – ANALIZA SUDSKE PRAKSE U HRVATSKOJ

Mr.sc. Ivica Pezo

Ranije izdanje (2005) ali vrlo aktualno jer sistematizirano po grupama razloga prikazuje sudsku praksu kod izvanrednih otkaza ugovora o radu otkaza

3. PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ UGOVORA O RADU

Dr.sc. Ivana Grgurev

Jedinstveni prikaz menadžerskih ugovora, s analizom propisa, sudske prakse i usporednih rješenja u drugim pravnim sustavima

Izdanje 2011.

4. ZAŠTITA NA RADU - Savjetovanje 26. veljače 2015. - Zbornik radova i propisi

Skupina autora
Izdanje 2015.

Knjiga sadrži izlaganja predavača sa savjetovanja održanog 26. veljače 2015., i relevantne propise iz područja zaštite na radu.

 
VELIKA JESENSKA AKCIJA
Skupina autora

VELIKA JESENSKA AKCIJA!!! (do prodaje zaliha)

ČETIRI KNJIGE PO CIJENI JEDNE!

AKCIJSKA CIJENA ZA SVE ČETIRI KNJIGE: 450 KUNA

Akcija uključuje:

1. DETALJNI KOMENTAR NOVOGA ZAKONA O RADU (izdanje kolovoz 2014.) 

AUTORI: Darko ČAVRAK, Domagoj Franjo FRNTIĆ, Marina GRUBAN, Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ, Darko MILKOVIĆ, Nataša NOVAKOVIĆ, Krešimir ROŽMAN

 Uz  svaki pojedini članak Zakona opsežni i detaljni komentar

Uz  komentar članaka priložena:

sudska praksa hrvatskih sudova

sudska praksa Suda Europske unije

mišljenja nadležnog ministarstva (uz one članke gdje postoji odgovarajuća sudska praksa i mišljenja)

- usporedan prikaz novog i ranijeg Zakona o radu s označenim razlikama

- popis najvažnijih propisa iz područja radno socijalnog zakonodavstva

 800 stranica, tvrdi uvez

Uz KNJIGU DOLAZI POSEBNA KNJIŽICA (džepni format) sa čistopisom Zakona o radu (NN 93/14) 

Pojedinačna cijena: 450 kuna

  

2. GODIŠNJI ODMOR – PRAVA I OBVEZE RADNIKA I POSLODAVCA (izdanje lipanj 2015.) 

Autori: Irena Cvitanović i Krešimir Rožman,

DETALJNO OBRAZLOŽENJE SVIH PITANJA U VEZI GODIŠNJIH ODMORA
- Stjecanje prava na godišnji odmor
- Dani koji se računaju u godišnji odmor
- Puni godišnji odmor
- Razmjerni dio godišnjeg odmora
- Prenošenje godišnjeg odmora
- Godišnji odmor u slučaju prestanka ugovora o radu odnosno promjene poslodavca
- Korištenje godišnjeg odmora u slučaju rodiljnog dopusta, bolovanja, neplaćenog dopusta
- Godišnji odmor i bolovanje
- Godišnji odmor radnika u nepunom radnom vremenu kod dva poslodavca
- Mogućnost prekida godišnjeg odmora
- Naknada za godišnji odmor – način obračuna (primjeri)
- Naknada za neiskorišteni godišnji odmor (kod prestanka ugovora o radu)
- Naknada štete za neiskorišteni godišnji odmor
- Plan godišnjih odmora
- Raspored godišnjeg odmora
- Prekršaji u vezi godišnjeg odmora

PRAKTIČNI PRIMJERI kod razmjernog i punog godišnjeg odmora, te kod promjene poslodavca

Pregled MIŠLJENJA MINISTARSTVA rada i mirovinskoga sustava u vezi godišnjih odmora

ODGOVORI NA PITANJA (pregled odgovora postavljenih od strane radnika i poslodavaca)

Sudska praksa SUDA EUROPSKE UNIJE u vezi godišnjih odmora

OBRASCI svih odluka vezanih za godišnje odmore

Izvadak iz propisa, uključujući i Direktivu EU o određenim vidovima organizacije radnog vremena

150 stranica

Pojedinačna cijena: 89 kuna

 

3. ZAKON O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU

AUTORI: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ, Darko MILKOVIĆ, Željko PETRIŠIĆ, mr. sc. Ivica PEZO

Ranije izdanje (2007.) ali još uvijek iznimno aktualno, jer ono čime se sudska praksa najviše bavi - razlozi za otkaz (poslovno uvjetovani, osobno uvjetovani, skrivljeno ponašanje, otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, izvanredni otkaz), naknada štete, zabrana natjecanja, plaće i naknade i dalje je važeće i aktualno!

500 stranica, tvrdi uvez

Pojedinačna cijena: 270 kuna

 

4. ZAKON O RADU – MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA RAD

Priredili: Irena Cvitanović i Ilija Tadić

Izdanje 2012. ali još uvijek aktualno u velikom broju članaka koji nisu mijenjani. Mišljenja Ministarstva uz svaki pojedini članak Zakona o radu.

470 stranica

Pojedinačna cijena: 240 kuna 

 

 
PRAVNA, FINANCIJSKA I STATUSNA PITANJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I LJEKARNIŠTVU
Jasminka Katić Bubaš, Dražen Opalić, Nenad Puljić, Krešimir Rožman, Jasna Dvoršćak, Andrija Stojanović, Ivica Veselić

Autori:
JASMINKA KATIĆ BUBAŠ - Ministarstvo zdravlja
DRAŽEN OPALIĆ - Ministarstvo financija
NENAD PULJIĆ - Inspektorat rada
KREŠIMIR ROŽMAN - Radno pravo
JASNA DVORŠĆAK - HZZO
ANDRIJA STOJANOVIĆ – Certitudo
IVICA VESELIĆ - Županijski sud Zagreb

500 stranica teksta
Stručni praktični priručnik za sve u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ljekarništvu

Cijena: 170 kuna 

 

1. RADNI ODNOSI – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA, UGOVORI O RADU, RADNO VRIJEME
Krešimir Rožman,
urednik Radnog prava

2. STATUSNA PITANJA I SPECIFIČNOSTI RADNIH ODNOSA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I LJEKARNIŠTVU
Jasminka Katić Bubaš,
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

3. POREZNI STATUS LJEKARNIŠTVA I PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Dražen Opalić,
Ministarstvo financija

4. UGOVORNI ODNOSI SA HZZO-OM I DOMOM ZDRAVLJA
Jasna Dvoršak,
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

5. OBVEZE POSLODAVCA U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU PREMA ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU
Nenad Puljić,
Inspektorat rada

6. ODGOVORNOSTI – MATERIJALNA, PREKRŠAJNA, KAZNENA, RADNOPRAVNA, TE MOGUĆNOST OSIGURANJA
Krešimir Rožman, urednik Radnog prava
Andrija Stojanović, Certitudo

7. NASTUPANJE PRED SUDOM, STEGOVNA ODGOVORNOST U KOMORI, SUDSKA ZAŠTITA
Ivica Veselić,
Sudac Županijskog suda u Zagrebu

Prilog: ZAKONI
- ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
- ZAKON O KONCESIJAMA
- ZAKON O DJELATNOSTIMA U ZDRAVSTVU
- ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA
- ZAKON O LIJEČNIŠTVU
- ZAKON O LJEKARNIŠTVU
- ZAKON O DENTALNOJ MEDICINI
- ZAKON O SESTRINSTVU

 
GODIŠNJI ODMOR - prava i obveze radnika i poslodavca
IRENA CVITANOVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, izdanje lipanj 2015.

DETALJNO OBRAZLOŽENJE SVIH PITANJA U VEZI GODIŠNJIH ODMORA

- Stjecanje prava na godišnji odmor
- Dani koji se računaju u godišnji odmor
- Puni godišnji odmor
- Razmjerni dio godišnjeg odmora
- Prenošenje godišnjeg odmora
- Godišnji odmor u slučaju prestanka ugovora o radu odnosno promjene poslodavca
- Korištenje godišnjeg odmora u slučaju rodiljnog dopusta, bolovanja, neplaćenog dopusta
- Godišnji odmor i bolovanje
- Godišnji odmor radnika u nepunom radnom vremenu kod dva poslodavca
- Mogućnost prekida godišnjeg odmora
- Naknada za godišnji odmor – način obračuna (primjeri)
- Naknada za neiskorišteni godišnji odmor (kod prestanka ugovora o radu)
- Naknada štete za neiskorišteni godišnji odmor
- Plan godišnjih odmora
- Raspored godišnjeg odmora
- Prekršaji u vezi godišnjeg odmora

PRAKTIČNI PRIMJERI kod razmjernog i punog godišnjeg odmora, te kod promjene poslodavca

Pregled MIŠLJENJA MINISTARSTVA rada i mirovinskoga sustava u vezi godišnjih odmora

ODGOVORI NA PITANJA (pregled odgovora postavljenih od strane radnika i poslodavaca)

Sudska praksa SUDA EUROPSKE UNIJE u vezi godišnjih odmora

OBRASCI svih odluka vezanih za godišnje odmore

Izvadak iz propisa, uključujući i Direktivu EU o određenim vidovima organizacije radnog vremena

150 stranica

Cijena: 89 kuna

 
ZAKON O RADU - MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA RAD
Irena CVITANOVIĆ i Ilija TADIĆ

Predgovor: dr. sc. Mirando MRSIĆ, ministar rada i mirovinskoga sustava

Uvod: dr. sc. Viktor GOTOVAC, Pravni fakultet Zagreb

Knjiga sadrži mišljenja stručnih službi ministarstva nadležnog za poslove rada, o pojedinim člancima Zakona o radu, sistematizirano članak po članak Zakona o radu.

  • Najobuhvatnije i najkonkretnije tumačenje Zakona o radu.
  • Odgovori u koje se možete pouzdati!
  • 500 stranica teksta i gotovo 400 različitih mišljenja.

Dodatak: mišljenja o drugim važnim pitanjima iz radnih odnosa dana od strane drugih ministarstava ili upravnih tijela.

Cijena: 240 kuna

 
ZAŠTITA NA RADU - Savjetovanje 26. veljače 2015. - Zbornik radova i propisi
IVICA ORAČ ŠUKELJ, BRUNO ŠTAJNER, KREŠIMIR ROŽMAN, NENAD PULJIĆ

ZAŠTITA NA RADU - Savjetovanje 26. veljače 2015. - Zbornik radova i propisi

Knjiga sadrži:        

Izlaganja predavača:

  1. IVICA ORAČ ŠUKELJ, dipl.ing. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava:

Zakon o zaštiti na radu i provedbeni propisi – posebno: poslovi zaštite na radu, ishođenje ovlaštenja, uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu, pod kojim uvjetima i što može obavljati sam poslodavac i dr.

  2. Mr.sig. BRUNO ŠTAJNER, dipl.ing. „EURO EDUKA""

Provedba zakona o zaštiti na radu i provedbenih propisa kroz stajališta praktičara

  3. KREŠIMIR ROŽMAN, dipl.iur. urednik „Radnog prava“

Pravni aspekti zaštite na radu, povjerenik radnika za zaštitu na radu i pravni aspekti ozljede na radu

  4. NENAD PULJIĆ, dipl. ing. Inspektorat rada

Inspekcijski nadzor provedbe zaštite na radu i provedbenih propisa

Propisi:

  5. ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (Narodne novine 71/14, 118/14 – pročišćeni tekst)

  6. POZAKONSKI AKTI

-       Pravilnik o procjeni rizika (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o ovlaštenjima za zaštitu na radu (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita vidjeti  (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine 112/14). 

 

Cijena: 89 kuna

 

 
PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ MENADŽERSKIH UGOVORA
Dr. sc. IVANA GRGUREV

Dr. sc. Ivana Grgurev, docentica na Katedri za radno pravo, Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje detaljne odgovore na sva pravna pitanja menadžerskog ugovora. Posebno obrađuje ugovorne strane, oblik, vrijeme i sadržaj menadžerskog ugovora te prestanak menadžerskog ugovora.

Poseban prilog: MODELI MENADŽERSKOG UGOVORA.

Cijena: 190 kuna

 
KONFERENCIJA O RADNIM ODNOSIMA U RH: FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova
Grupa autora

Cijena knjige: 90 kuna

 
RADNA KNJIŽICA, ELEKTRONIČKI ZAPIS, PRIJAVE RADNIKA
Krešimir Rožman

Sve o postupanju s radnom knjižicom

Primjer precrtane radne knjižice

Postupak vraćanja

Mogućnost ostavljanja radne knjižice kod poslodavca  

Kako doći do elektroničkog zapisa

Primjer elektroničkog zapisa

Dokazivanje staža i drugih podataka

Sve o prijavama radnika

Cijena: 89 kuna 

 
  INFORMACIJE  
Seminar: AKTUALNO - GRANICE ZAŠTITE PRIVATNOSTI RADNIKA

16. veljače 2016. u 10 i 30 sati;
Zagreb, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

 

1. GRANICE ZAŠTITE PRIVATNOSTI RADNIKA
- Doc.dr.sc. VIKTOR GOTOVAC, Pravni fakultet Zagreb

2. OTKAZ UGOVORA O RADU S POSEBNIM OSVRTOM NA KORIŠTENJA NADZORA
- Mr.sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda Zagreb

3. NADZOR RADNIKA: OPRAVDANA POTREBA ILI BIG BROTHER – ISKUSTVA IZ PRAKSE
- Mr. ALEN OSTOJIĆ, predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti

4. ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA
- KREŠIMIR ROŽMAN, Radno pravo

5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA RADNIKA
- BRANKA BET RADELIĆ, Agencija za zaštitu osobnih podataka

6. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA
- KREŠIMIR ROŽMAN, Radno pravo

Cijena:
890 kuna + PDV
790 kuna + PDV za pretplatnike časopisa Radno pravo
Druga osoba 300 kuna manje.
Treća osoba besplatno.

Svaki sudionik dobiva knjigu s izlaganjima predavača.


Viktor Gotovac, Iris Gović Penić, Branka Bet Radelić, Alen Ostojić, Krešimir Rožman
 
   ANKETA
Ispunite našu online anketu na temu: Promjena Zakona o radu: da li i kako promijeniti (liberalizirati) ugovore o radu i otpuštanje radnika?