U svrhu ispravnog rada i poboljšanja vašega iskustva ove web stranice koriste kolačiće (cookies).
Korištenje istih, bez mogućnosti pohranjivanja kolačića na Vaš uređaj, može rezultirati pogrešnim prikazom podataka i/ili neispravnim radom web stranica. Većina preglednika svojim predefiniranim postavkama omogućava pohranjivanje kolačića, pa je za normalan rad dovoljno pritisnuti gumb "Slažem se", čime prihvaćate uvjeta korištenja kolačića na ovim web stranicama.
Ukoliko to ne želite, možete pohranjivanje kolačića isključiti u svojem pregledniku na način opisan ovdje, ili možete odustati od daljnjeg korištenje ovih web stranica.
 
Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Novi broj
 
Tema broja 07/15 Srpanj/kolovoz 2015
Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
ODREĐENJE I TRAJANJE PLAĆENOG GODIŠNJEG ODMORA I PRAZNIKA U ODABRANIM ZEMLJAMA
mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.
NUŽNOST ODGOVORNOG PRISTUPA PRI ZAKONSKIM INTERVENCIJAMA U MATERIJALNA PRAVA KOJA PROIZLAZE IZ KOLEKTIVNIH UGOVORA
Dr. sc. Ivan Kaladić, dipl. iur.
NESPOSOBNOST ZA RAD MEHANIČARA KAO RAZLOG ZA REDOVITI OTKAZ UGOVORA O RADU-OSVRT NA SUDSKE ODLUKE
Krešimir Rožman, dipl. iur.
DANI KOJI SE RAČUNAJU ODNOSNO KOJI SE NE RAČUNAJU U GODIŠNJI ODMOR
Hrvoje Orešić, mag. iur.
PONIŠTAJ ODLUKE O IZABRANOM KANDIDATU POVODOM NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA-SLUČAJ IZ SUDSKE PRAKSE
Dr. sc. Dragan Zlatović, dipl. iur.
TRGOVAČKA DRUŠTVA KAO SUBJEKTI RADNOG ODNOSA
Renata Pražetina Kaleb, mag. iur.
PRIKAZ NOVOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA
Dr. sc. Svjetlana Šokčević, dipl. iur.
ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA PRI RADU U NEPOVOLJNIM TOPLINSKIM UVJETIMA
Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
NOMOTEHNIČKE PRETPOSTAVKE ZA AUTONOMNO REGULIRANJE UPRAVLJANJA STRESOM
Pitanja i odgovori
NOĆNI RADNIK
UGOVORI O RADU NA ODREĐENO VRIJEME
OBVEZA KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA
DOPUŠTENOST GODIŠNJEG ODMORA
IMENOVANE RADNIKA NA REIZBORNO RADNO MJESTO
ZAŠTITA OD OTKAZA SINDIKALNOM POVJERENIKU
VRAĆANJE RADNIKA NA RAD U SLUČAJU NEDOPUŠTENOG OTKAZA
NEOPOREZIVI IZNOS OTPREMNINE
KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA NAKON BOLOVANJA
Aktualno
 
VELIKA LJETNA AKCIJA: DETALJNI KOMENTAR NOVOGA ZAKONA O RADU + GODIŠNJI ODMOR + ZAKON O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU + ZAŠTITA NA RADU
Grupa autora

VELIKA LJETNA AKCIJA!!! (traje do 31.8.2015. ili do prodaje zaliha)

ČETIRI KNJIGE PO CIJENI JEDNE!

AKCIJSKA CIJENA ZA SVE ČETIRI KNJIGE: 450 KUNA

Akcija uključuje:

1. DETALJNI KOMENTAR NOVOGA ZAKONA O RADU (izdanje srpanj 2014.) 

AUTORI: Darko ČAVRAK, Domagoj Franjo FRNTIĆ, Marina GRUBAN, Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ, Darko MILKOVIĆ, Nataša NOVAKOVIĆ, Krešimir ROŽMAN

 Uz  svaki pojedini članak Zakona opsežni i detaljni komentar

Uz  komentar članaka priložena:

sudska praksa hrvatskih sudova

sudska praksa Suda Europske unije

mišljenja nadležnog ministarstva (uz one članke gdje postoji odgovarajuća sudska praksa i mišljenja)

- usporedan prikaz novog i ranijeg Zakona o radu s označenim razlikama

- popis najvažnijih propisa iz područja radno socijalnog zakonodavstva

 800 stranica, tvrdi uvez

Uz KNJIGU DOLAZI POSEBNA KNJIŽICA (džepni format) sa čistopisom Zakona o radu (NN 93/14) 

Pojedinačna cijena: 450 kuna

  

2. GODIŠNJI ODMOR – PRAVA I OBVEZE RADNIKA I POSLODAVCA (izdanje lipanj 2015.) 

Autori: Irena Cvitanović i Krešimir Rožman,

DETALJNO OBRAZLOŽENJE SVIH PITANJA U VEZI GODIŠNJIH ODMORA
- Stjecanje prava na godišnji odmor
- Dani koji se računaju u godišnji odmor
- Puni godišnji odmor
- Razmjerni dio godišnjeg odmora
- Prenošenje godišnjeg odmora
- Godišnji odmor u slučaju prestanka ugovora o radu odnosno promjene poslodavca
- Korištenje godišnjeg odmora u slučaju rodiljnog dopusta, bolovanja, neplaćenog dopusta
- Godišnji odmor i bolovanje
- Godišnji odmor radnika u nepunom radnom vremenu kod dva poslodavca
- Mogućnost prekida godišnjeg odmora
- Naknada za godišnji odmor – način obračuna (primjeri)
- Naknada za neiskorišteni godišnji odmor (kod prestanka ugovora o radu)
- Naknada štete za neiskorišteni godišnji odmor
- Plan godišnjih odmora
- Raspored godišnjeg odmora
- Prekršaji u vezi godišnjeg odmora

PRAKTIČNI PRIMJERI kod razmjernog i punog godišnjeg odmora, te kod promjene poslodavca

Pregled MIŠLJENJA MINISTARSTVA rada i mirovinskoga sustava u vezi godišnjih odmora

ODGOVORI NA PITANJA (pregled odgovora postavljenih od strane radnika i poslodavaca)

Sudska praksa SUDA EUROPSKE UNIJE u vezi godišnjih odmora

OBRASCI svih odluka vezanih za godišnje odmore

Izvadak iz propisa, uključujući i Direktivu EU o određenim vidovima organizacije radnog vremena

150 stranica

Pojedinačna cijena: 89 kuna

 

3. ZAKON O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU

AUTORI: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ, Darko MILKOVIĆ, Željko PETRIŠIĆ, mr. sc. Ivica PEZO

Ranije izdanje (2007.) ali još uvijek iznimno aktualno, jer ono čime se sudska praksa najviše bavi - razlozi za otkaz (poslovno uvjetovani, osobno uvjetovani, skrivljeno ponašanje, otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, izvanredni otkaz), naknada štete, zabrana natjecanja, plaće i naknade i dalje je važeće i aktualno!

500 stranica, tvrdi uvez 

Pojedinačna cijena: 270 kuna

 

4. ZAŠTITA NA RADU - Zbornik radova i propisi (izdanje veljača 2015.)

Autori: IVICA ORAČ ŠUKELJ, BRUNO ŠTAJNER, KREŠIMIR ROŽMAN, NENAD PULJIĆ

Knjiga sadrži:

1. IVICA ORAČ ŠUKELJ, dipl. ing. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava:

Zakon o zaštiti na radu i provedbeni propisi – posebno: poslovi zaštite na radu, ishođenje ovlaštenja, uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu, pod kojim uvjetima i što može obavljati sam poslodavac i dr.

2. Mr. sig. BRUNO ŠTAJNER, dipl. ing. ""EURO EDUKA""

Provedba zakona o zaštiti na radu i provedbenih propisa kroz stajališta praktičara

3. KREŠIMIR ROŽMAN, dipl. iur. urednik ""Radnog prava""

Pravni aspekti zaštite na radu, povjerenik radnika za zaštitu na radu i pravni aspekti ozljede na radu

4. NENAD PULJIĆ, dipl. ing. Inspektorat rada

Inspekcijski nadzor provedbe zaštite na radu i provedbenih propisa

Propisi:

5. ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (Narodne novine 71/14, 118/14 – pročišćeni tekst)

6. POZAKONSKI AKTI

- Pravilnik o procjeni rizika (Narodne novine 112/14)

- Pravilnik o ovlaštenjima za zaštitu na radu (Narodne novine 112/14)

- Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita vidjeti (Narodne novine 112/14)

- Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine 112/14).

200 stranica

Pojedinačna cijena: 89 kuna

 
GODIŠNJI ODMOR - prava i obveze radnika i poslodavca
IRENA CVITANOVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, izdanje lipanj 2015.

DETALJNO OBRAZLOŽENJE SVIH PITANJA U VEZI GODIŠNJIH ODMORA

- Stjecanje prava na godišnji odmor
- Dani koji se računaju u godišnji odmor
- Puni godišnji odmor
- Razmjerni dio godišnjeg odmora
- Prenošenje godišnjeg odmora
- Godišnji odmor u slučaju prestanka ugovora o radu odnosno promjene poslodavca
- Korištenje godišnjeg odmora u slučaju rodiljnog dopusta, bolovanja, neplaćenog dopusta
- Godišnji odmor i bolovanje
- Godišnji odmor radnika u nepunom radnom vremenu kod dva poslodavca
- Mogućnost prekida godišnjeg odmora
- Naknada za godišnji odmor – način obračuna (primjeri)
- Naknada za neiskorišteni godišnji odmor (kod prestanka ugovora o radu)
- Naknada štete za neiskorišteni godišnji odmor
- Plan godišnjih odmora
- Raspored godišnjeg odmora
- Prekršaji u vezi godišnjeg odmora

PRAKTIČNI PRIMJERI kod razmjernog i punog godišnjeg odmora, te kod promjene poslodavca

Pregled MIŠLJENJA MINISTARSTVA rada i mirovinskoga sustava u vezi godišnjih odmora

ODGOVORI NA PITANJA (pregled odgovora postavljenih od strane radnika i poslodavaca)

Sudska praksa SUDA EUROPSKE UNIJE u vezi godišnjih odmora

OBRASCI svih odluka vezanih za godišnje odmore

Izvadak iz propisa, uključujući i Direktivu EU o određenim vidovima organizacije radnog vremena

150 stranica

Cijena: 89 kuna

 
DETALJNI KOMENTAR NOVOGA ZAKONA O RADU + ZAKON O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU (GRATIS!)
Darko ČAVRAK, Domagoj Franjo FRNTIĆ, Marina GRUBAN, Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ, Darko MILKOVIĆ, Nataša NOVAKOVIĆ, Krešimir ROŽMAN

AKCIJA!!! DVIJE KNJIGE ZA CIJENU JEDNE!

UKUPNA CIJENA ZA OBJE KNJIGE: 450 KUNA


1. DETALJNI KOMENTAR NOVOGA ZAKONA O RADU

Uz svaki pojedini članak Zakona opsežni i detaljni komentar

-        uz  komentar članaka priložena:

-            sudska praksa hrvatskih sudova

-            sudska praksa Suda Europske unije

-            mišljenja nadležnog ministarstva

(uz one članke gdje postoji odgovarajuća sudska praksa i mišljenja)

-        usporedan prikaz novog i ranijeg Zakona o radu s označenim razlikama

-        popis najvažnijih propisa iz područja radno socijalnog zakonodavstva

Da bi vidjeli kako je knjiga uređena (primjer) kliknite sljedeće: Zakon o radu 2014

800 stranica, tvrdi uvez

Uz knjigu dolazi i posebna knjižica (džepni format) sa čistopisom Zakona o radu (NN 93/14)


2. ZAKON O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU (GRATIS!)

Ranije izdanje (2007.) ali još uvijek iznimno aktualno, jer ono čime se sudska praksa najviše bavi - razlozi za otkaz (poslovno uvjetovani, osobno uvjetovani, skrivljeno ponašanje, izvanredni otkaz), naknada štete, zabrana natjecanja, plaće i naknade i dalje je važeće i aktualno!

500 stranica, tvrdi uvez

 
ZAŠTITA NA RADU - Savjetovanje 26. veljače 2015. - Zbornik radova i propisi
IVICA ORAČ ŠUKELJ, BRUNO ŠTAJNER, KREŠIMIR ROŽMAN, NENAD PULJIĆ

ZAŠTITA NA RADU - Savjetovanje 26. veljače 2015. - Zbornik radova i propisi

Knjiga sadrži:        

Izlaganja predavača:

  1. IVICA ORAČ ŠUKELJ, dipl.ing. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava:

Zakon o zaštiti na radu i provedbeni propisi – posebno: poslovi zaštite na radu, ishođenje ovlaštenja, uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu, pod kojim uvjetima i što može obavljati sam poslodavac i dr.

  2. Mr.sig. BRUNO ŠTAJNER, dipl.ing. „EURO EDUKA""

Provedba zakona o zaštiti na radu i provedbenih propisa kroz stajališta praktičara

  3. KREŠIMIR ROŽMAN, dipl.iur. urednik „Radnog prava“

Pravni aspekti zaštite na radu, povjerenik radnika za zaštitu na radu i pravni aspekti ozljede na radu

  4. NENAD PULJIĆ, dipl. ing. Inspektorat rada

Inspekcijski nadzor provedbe zaštite na radu i provedbenih propisa

Propisi:

  5. ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (Narodne novine 71/14, 118/14 – pročišćeni tekst)

  6. POZAKONSKI AKTI

-       Pravilnik o procjeni rizika (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o ovlaštenjima za zaštitu na radu (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita vidjeti  (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine 112/14). 

 

Cijena: 89 kuna

 

 
Propisi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti
Vanda Crnjac Pauković i Snježana Baloković

Propisi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, priredile su Vanda Crnjac Pauković i Snježana Baloković.

Knjiga sadrži uredbe EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. Svaka nova država članica EU primjenjivat će uredbe za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti od prvog dana pristupanja u EU, i to izravno, bez potrebe prenošenja u nacionalno zakonodavstvo.

Cijena: 230 kuna

 
PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ MENADŽERSKIH UGOVORA
Dr. sc. IVANA GRGUREV

Dr. sc. Ivana Grgurev, docentica na Katedri za radno pravo, Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje detaljne odgovore na sva pravna pitanja menadžerskog ugovora. Posebno obrađuje ugovorne strane, oblik, vrijeme i sadržaj menadžerskog ugovora te prestanak menadžerskog ugovora.

Poseban prilog: MODELI MENADŽERSKOG UGOVORA.

Cijena: 190 kuna

 
KONFERENCIJA O RADNIM ODNOSIMA U RH: FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova
Grupa autora

Cijena knjige: 90 kuna

 
RADNI ODNOSI U REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON ULASKA U EURPOSKU UNIJU
prof. dr. sc. MIRANDO MRSIĆ, prof.dr.sc. ŽELJKO POTOČNJAK, doc.dr. LUKA TIČAR, MARIJA KNEŽEVIĆ KAJARI, ANDREJA GRGIĆ, doc.dr.sc. VIKTOR GOTOVAC, SNJEŽANA BALOKOVIĆ

Zbornik radova

 
KOMENTAR IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RADU S PROČIŠĆENIM TEKSTOM ZAKONA O RADU
Krešimir Rožman

Detaljni komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 73/13)

- Urednički pročišćeni tekst Zakona o radu

- 250 stranica

Cijena 99 kuna

 
RADNA KNJIŽICA, ELEKTRONIČKI ZAPIS, PRIJAVE RADNIKA
Krešimir Rožman

Sve o postupanju s radnom knjižicom

Primjer precrtane radne knjižice

Postupak vraćanja

Mogućnost ostavljanja radne knjižice kod poslodavca  

Kako doći do elektroničkog zapisa

Primjer elektroničkog zapisa

Dokazivanje staža i drugih podataka

Sve o prijavama radnika

Cijena: 89 kuna 

 
  INFORMACIJE  
Savjetovanje: Novi Stečajni zakon

Savjetovanje: Novi Stečajni zakon

10. rujna 2015. s početkom u 10 sati
Zagreb, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100.

PREDAVAČI:

- SANDRA CINDRIĆ, dipl.iur., Viši specijalist za pravnu podršku, FINA - Financijska agencija;
Sektor usluga za državu/Centar za prisilnu naplatu i predstečajne nagodbe

- dr. sc. JELENA ČUVELJAK, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu

KREŠIMIR ROŽMAN, dipl. iur. - dugogodišnji urednik časopisa Radno pravo

Cijena:

890,00 kn + PDV
Za pretplatnike Radnog prava 790 kuna + PDV.

Za više polaznika iz iste tvrtke odobravamo dodatni popust od 300 kn po prvom i po svakom narednom polazniku.


Sandra Cindrić, Jelena Čuveljak, Krešimir Rožman
 
   ANKETA
Ispunite našu online anketu na temu: Promjena Zakona o radu: da li i kako promijeniti (liberalizirati) ugovore o radu i otpuštanje radnika?