U svrhu ispravnog rada i poboljšanja vašega iskustva ove web stranice koriste kolačiće (cookies).
Korištenje istih, bez mogućnosti pohranjivanja kolačića na Vaš uređaj, može rezultirati pogrešnim prikazom podataka i/ili neispravnim radom web stranica. Većina preglednika svojim predefiniranim postavkama omogućava pohranjivanje kolačića, pa je za normalan rad dovoljno pritisnuti gumb "Slažem se", čime prihvaćate uvjeta korištenja kolačića na ovim web stranicama.
Ukoliko to ne želite, možete pohranjivanje kolačića isključiti u svojem pregledniku na način opisan ovdje, ili možete odustati od daljnjeg korištenje ovih web stranica.
 
Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Novi broj
 
Tema broja 01/15 Siječanj 2015
Krešimir Rožman, dipl. iur.
UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME PREMA ZAKONU O RADU
Velimir Ivanko, dipl. iur.
USKLAĐIVANJE PRAVILNIKA O RADU SA ZAKONOM O RADU ? OBVEZA BEZ SANKCIJA
Mr. sc. Zorislav Kaleb
PRIKAZ NOVIH PRAVILNIKA MINISTRA RADA
Hrvoje Orešić, dipl. iur.
NEIZRAVNA DISKRIMINACIJA PREMA ZAKONU O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE
Renata Pražetina Kaleb, dipl. iur.
ZABRANA NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM I DRŽAVNIM SLUŽBAMA
Izabela Kin, dipl. iur.
SPECIFIČNOSTI U ZBRINJAVANJU VIŠKOVA RADNIKA U OSNOVNOŠKOLSKOM SUSTAVU
Jasenka Pap, dipl. iur., Nevenka Mirković, dipl. iur.
UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN NAKNADE PLAĆE
Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. pravnik
IZRADA PROCJENE RIZIKA
Alan Vajda, dipl. iur.
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2015. GODINU
Pitanja i odgovori
Trošak puta i smještaja asistenata
Naknada troška prijevoza
Utemeljenje radničkog vijeća
Menadžerski ugovor
Predstavnika radnika u nadzornom odboru
Obavljanje poslova direktora od strane osobe iz EU
V.d. ravnatelja
Uputa o zaštiti prava
Rad u turnusu
Aktualno
 
DETALJNI KOMENTAR NOVOGA ZAKONA O RADU + ZAKON O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU (GRATIS!)
Darko ČAVRAK, Domagoj Franjo FRNTIĆ, Marina GRUBAN, Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ, Darko MILKOVIĆ, Nataša NOVAKOVIĆ, Krešimir ROŽMAN

AKCIJA!!! DVIJE KNJIGE ZA CIJENU JEDNE!

UKUPNA CIJENA ZA OBJE KNJIGE: 450 KUNA


1. DETALJNI KOMENTAR NOVOGA ZAKONA O RADU

Uz svaki pojedini članak Zakona opsežni i detaljni komentar

-        uz  komentar članaka priložena:

-            sudska praksa hrvatskih sudova

-            sudska praksa Suda Europske unije

-            mišljenja nadležnog ministarstva

(uz one članke gdje postoji odgovarajuća sudska praksa i mišljenja)

-        usporedan prikaz novog i ranijeg Zakona o radu s označenim razlikama

-        popis najvažnijih propisa iz područja radno socijalnog zakonodavstva

Da bi vidjeli kako je knjiga uređena (primjer) kliknite sljedeće: Zakon o radu 2014

800 stranica, tvrdi uvez

Uz knjigu dolazi i posebna knjižica (džepni format) sa čistopisom Zakona o radu (NN 93/14)


2. ZAKON O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU (GRATIS!)

Ranije izdanje (2007.) ali još uvijek iznimno aktualno, jer ono čime se sudska praksa najviše bavi - razlozi za otkaz (poslovno uvjetovani, osobno uvjetovani, skrivljeno ponašanje, izvanredni otkaz), naknada štete, zabrana natjecanja, plaće i naknade i dalje je važeće i aktualno!

500 stranica, tvrdi uvez

 
RADNA KNJIŽICA, ELEKTRONIČKI ZAPIS, PRIJAVE RADNIKA
Krešimir Rožman

Sve o postupanju s radnom knjižicom

Primjer precrtane radne knjižice

Postupak vraćanja

Mogućnost ostavljanja radne knjižice kod poslodavca  

Kako doći do elektroničkog zapisa

Primjer elektroničkog zapisa

Dokazivanje staža i drugih podataka

Sve o prijavama radnika

Cijena: 89 kuna 

 
KOMENTAR IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RADU S PROČIŠĆENIM TEKSTOM ZAKONA O RADU
Krešimir Rožman

Detaljni komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 73/13)

- Urednički pročišćeni tekst Zakona o radu

- 250 stranica

Cijena 99 kuna

 
PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR
Irena Cvitanović, dr. sc. Viktor Gotovac, Krešimir Rožman, Ilija Tadić

Sve o pravu na godišnji odmor.

  • Detaljno tumačenje svake odredbe o godišnjim odmorima iz Zakona o radu.
  • Odgovori na najčešća pitanja u vezi godišnjih odmora, dani u formi pitanja - odgovora.
  • Primjeri svih akata (rasporeda, odluka i dr.) u vezi godišnjih odmora.

Cijena: 99 kuna

 
Propisi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti
Vanda Crnjac Pauković i Snježana Baloković

Propisi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, priredile su Vanda Crnjac Pauković i Snježana Baloković.

Knjiga sadrži uredbe EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. Svaka nova država članica EU primjenjivat će uredbe za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti od prvog dana pristupanja u EU, i to izravno, bez potrebe prenošenja u nacionalno zakonodavstvo.

Cijena: 230 kuna

 
PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ MENADŽERSKIH UGOVORA
Dr. sc. IVANA GRGUREV

Dr. sc. Ivana Grgurev, docentica na Katedri za radno pravo, Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje detaljne odgovore na sva pravna pitanja menadžerskog ugovora. Posebno obrađuje ugovorne strane, oblik, vrijeme i sadržaj menadžerskog ugovora te prestanak menadžerskog ugovora.

Poseban prilog: MODELI MENADŽERSKOG UGOVORA.

Cijena: 190 kuna

 
KONFERENCIJA O RADNIM ODNOSIMA U RH: FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova
Grupa autora

Cijena knjige: 90 kuna

 
RADNI ODNOSI U REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON ULASKA U EURPOSKU UNIJU
prof. dr. sc. MIRANDO MRSIĆ, prof.dr.sc. ŽELJKO POTOČNJAK, doc.dr. LUKA TIČAR, MARIJA KNEŽEVIĆ KAJARI, ANDREJA GRGIĆ, doc.dr.sc. VIKTOR GOTOVAC, SNJEŽANA BALOKOVIĆ

Zbornik radova

 
  INFORMACIJE  
SAVJETOVANJE - Zakon o zaštiti na radu i provedbeni propisi


26. veljače 2015. u 10 i 30, hotel ""Antunović"", Zagreb, Zagrebačka avenija 100

TEME:

1. ZAKON O ZAŠTITI NA RADU I PROVEDBENI PROPISI – posebno: poslovi zaštite na radu, ishođenje ovlaštenja, uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu, pod kojim uvjetima i što može obavljati sam poslodavac) -Ivica Orač Šukelj, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

2. PROVEDBA ZAKONA O ZNR I PROVEDBENI PROPISI KROZ STAJALIŠTA PRAKTIČARA -Bruno Štajner, „Zitel""

3. PRAVNI ASPEKTI ZAŠTITTE NA RADU, POVJERENIK RADNIKA ZA ZNR I PRAVNI ASPEKTI OZLJEDA NA RADU - Krešimir Rožman, „Radno pravo""

4. INSPEKCIJSKI NADZOR PROVEDBE ZNR I PROVEDBENIH PROPISA - Nenad Puljić, Inspektorat rada

5. RASPRAVA sudionika o ZNR i novim pravilnicima i pitanjima vezana uz njihove probleme i dvojbe u fazi implementacije– kako sve skupa primijeniti u praksi- praktični problemi očima polaznika

6. PITANJA I ODGOVORI

7. Evaluacija

Redovna cijena: 1390 kn + PDV

Specijalna ponuda - 990 kn+ PDV
Cijena za pretplatnike „Radnog prava"" 890 kuna + PDV

Za više polaznika iz iste tvrtke ili organizacije odobravamo
dodatni popust od 300 kuna po polazniku.

Svaki sudionik dobiva knjigu: ZAKON O ZAŠTITE NA RADU (PROČIŠĆENI TEKST), PROVEDBENI PROPISI, PREZENTACIJE PREDAVAČA
U cijenu je uračunata i kava i/ili mineralna, te zakuska u dnevnoj stanci.

DRUKČIJI SMO OD DRUGIH - SVAKOG POLAZNIKA OČEKUJE JEDINSTVEN POKLON IZ SRCA SLAVONIJE

BROJ MJESTA JE OGRANIČEN.
Predviđeni termin će se popunjavati redoslijedom primljenih prijava.
Osim online prijave - prijaviti se možete i telefaksom i/ili telefonom.


Ivica Orač Šukelj, Bruno Štajner, Krešimir Rožman, Nenad Puljić
 
   ANKETA
Ispunite našu online anketu na temu: Promjena Zakona o radu: da li i kako promijeniti (liberalizirati) ugovore o radu i otpuštanje radnika?