U svrhu ispravnog rada i poboljšanja vašega iskustva ove web stranice koriste kolačiće (cookies).
Korištenje istih, bez mogućnosti pohranjivanja kolačića na Vaš uređaj, može rezultirati pogrešnim prikazom podataka i/ili neispravnim radom web stranica. Većina preglednika svojim predefiniranim postavkama omogućava pohranjivanje kolačića, pa je za normalan rad dovoljno pritisnuti gumb "Slažem se", čime prihvaćate uvjeta korištenja kolačića na ovim web stranicama.
Ukoliko to ne želite, možete pohranjivanje kolačića isključiti u svojem pregledniku na način opisan ovdje, ili možete odustati od daljnjeg korištenje ovih web stranica.
 
Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Novi broj
 
Tema broja 04/16 Travanj 2016
Krešimir Rožman, dipl. iur.
EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU
mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.
ELEKTRONIČKO GLASOVANJE U POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA
mr. Renata Turčinov, dipl. iur.
PRAVO ZAPOSLENIH I SAMOZAPOSLENIH POSVOJITELJA NA POSVOJITELJSKI I RODITELJSKI DOPUST
Jasna Dvoršćak, dipl. oec.
UGOVORNI ODNOS ZDRAVSTVENIH USTANOVA/PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Dr. sc. Sanja Grbić, dipl. iur.; Dr. sc. Dejan Bodul, dipl. iur.
PRAVO NA MIROVINU U PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Marina Kasunić Peris, univ. spec. eu. st.
NOVINE U NORMATIVNOM UREĐENJU UPUĆIVANJA RADNIKA NA RAD U INOZEMSTVO U KONTEKSTU PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA PREMA DIREKTIVI 2014/67/EU
Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
IZAZOVI MIROVINSKOG OSIGURANJA U SAD-u
Ana Bačić, dipl. iur.
OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI OVRŠENIKA - OVRHA NA PLAĆI
Prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dipl. iur.
STATISTIČKE NOVOSTI IZ EU ? STOPA NEZAPOSLENIH, PAD PROIZVODNIH CIJENA, ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH, ZAPOŠLJAVANJE IKT-STRUČNJAKA
Pitanja i odgovori
ODLAZAK NA BOLOVANJE PRIJE POČETKA RADA
STAŽ OSIGURANJA U POVEĆANOM TRAJANJU
UPUĆIVANJE RADNIKA NA LIJEČNIČKI PREGLED
EVIDENTIRANJE SLUŽBENOG PUTA
BLAGDANI U REPUBLICI HRVATSKOJ
KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA
NEPOSREDNA OPASNOST OD NASTANKA SMANJENJA RADNE SPOSOBNOSTI
DOSTAVA OBRAČUNA PLAĆE
ISTEK UGOVORA O RADU SKLOPLJENOG NA ODREĐENO VRIJEME TRUDNOJ RADNICI
Aktualno
 
POSEBNA AKCIJA
Skupina autora

POSEBNA AKCIJA!

ČETIRI KNJIGE ZA 120 KUNA! (do prodaje zaliha)

Akcija uključuje:

1. RAZLOZI ZA OTKAZ UGOVORA O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU

Mr.sc. Ivica Pezo

Ranije izdanje (2006) ali još uvijek vrlo aktualno jer sistematizirano prikazuje sudsku praksu kod pojedinih vrsta otkaza ugovora o radu

2. RAZLOZI ZA IZVANREDNI OTKAZ UGOVORA O RADU – ANALIZA SUDSKE PRAKSE U HRVATSKOJ

Mr.sc. Ivica Pezo

Ranije izdanje (2005) ali vrlo aktualno jer sistematizirano po grupama razloga prikazuje sudsku praksu kod izvanrednih otkaza ugovora o radu otkaza

3. PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ MENADŽERSKIH UGOVORA

Dr.sc. Ivana Grgurev

Jedinstveni prikaz menadžerskih ugovora, s analizom propisa, sudske prakse i usporednih rješenja u drugim pravnim sustavima

Izdanje 2011.

4. ZAŠTITA NA RADU - Savjetovanje 26. veljače 2015. - Zbornik radova i propisi

Skupina autora
Izdanje 2015.

Knjiga sadrži izlaganja predavača sa savjetovanja održanog 26. veljače 2015., i relevantne propise iz područja zaštite na radu.

 
PRAVNA, FINANCIJSKA I STATUSNA PITANJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I LJEKARNIŠTVU
Jasminka Katić Bubaš, Dražen Opalić, Nenad Puljić, Krešimir Rožman, Jasna Dvoršćak, Andrija Stojanović, Ivica Veselić

Autori:
JASMINKA KATIĆ BUBAŠ - Ministarstvo zdravlja
DRAŽEN OPALIĆ - Ministarstvo financija
NENAD PULJIĆ - Inspektorat rada
KREŠIMIR ROŽMAN - Radno pravo
JASNA DVORŠĆAK - HZZO
ANDRIJA STOJANOVIĆ – Certitudo
IVICA VESELIĆ - Županijski sud Zagreb

500 stranica teksta
Stručni praktični priručnik za sve u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ljekarništvu

Cijena: 170 kuna 

 

1. RADNI ODNOSI – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA, UGOVORI O RADU, RADNO VRIJEME
Krešimir Rožman,
urednik Radnog prava

2. STATUSNA PITANJA I SPECIFIČNOSTI RADNIH ODNOSA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I LJEKARNIŠTVU
Jasminka Katić Bubaš,
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

3. POREZNI STATUS LJEKARNIŠTVA I PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Dražen Opalić,
Ministarstvo financija

4. UGOVORNI ODNOSI SA HZZO-OM I DOMOM ZDRAVLJA
Jasna Dvoršak,
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

5. OBVEZE POSLODAVCA U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU PREMA ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU
Nenad Puljić,
Inspektorat rada

6. ODGOVORNOSTI – MATERIJALNA, PREKRŠAJNA, KAZNENA, RADNOPRAVNA, TE MOGUĆNOST OSIGURANJA
Krešimir Rožman, urednik Radnog prava
Andrija Stojanović, Certitudo

7. NASTUPANJE PRED SUDOM, STEGOVNA ODGOVORNOST U KOMORI, SUDSKA ZAŠTITA
Ivica Veselić,
Sudac Županijskog suda u Zagrebu

Prilog: ZAKONI
- ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
- ZAKON O KONCESIJAMA
- ZAKON O DJELATNOSTIMA U ZDRAVSTVU
- ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA
- ZAKON O LIJEČNIŠTVU
- ZAKON O LJEKARNIŠTVU
- ZAKON O DENTALNOJ MEDICINI
- ZAKON O SESTRINSTVU

 
GODIŠNJI ODMOR - prava i obveze radnika i poslodavca
IRENA CVITANOVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, izdanje lipanj 2015.

DETALJNO OBRAZLOŽENJE SVIH PITANJA U VEZI GODIŠNJIH ODMORA

- Stjecanje prava na godišnji odmor
- Dani koji se računaju u godišnji odmor
- Puni godišnji odmor
- Razmjerni dio godišnjeg odmora
- Prenošenje godišnjeg odmora
- Godišnji odmor u slučaju prestanka ugovora o radu odnosno promjene poslodavca
- Korištenje godišnjeg odmora u slučaju rodiljnog dopusta, bolovanja, neplaćenog dopusta
- Godišnji odmor i bolovanje
- Godišnji odmor radnika u nepunom radnom vremenu kod dva poslodavca
- Mogućnost prekida godišnjeg odmora
- Naknada za godišnji odmor – način obračuna (primjeri)
- Naknada za neiskorišteni godišnji odmor (kod prestanka ugovora o radu)
- Naknada štete za neiskorišteni godišnji odmor
- Plan godišnjih odmora
- Raspored godišnjeg odmora
- Prekršaji u vezi godišnjeg odmora

PRAKTIČNI PRIMJERI kod razmjernog i punog godišnjeg odmora, te kod promjene poslodavca

Pregled MIŠLJENJA MINISTARSTVA rada i mirovinskoga sustava u vezi godišnjih odmora

ODGOVORI NA PITANJA (pregled odgovora postavljenih od strane radnika i poslodavaca)

Sudska praksa SUDA EUROPSKE UNIJE u vezi godišnjih odmora

OBRASCI svih odluka vezanih za godišnje odmore

Izvadak iz propisa, uključujući i Direktivu EU o određenim vidovima organizacije radnog vremena

150 stranica

Cijena: 89 kuna

 
ZAKON O RADU - MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA RAD
Irena CVITANOVIĆ i Ilija TADIĆ

Predgovor: dr. sc. Mirando MRSIĆ, ministar rada i mirovinskoga sustava

Uvod: dr. sc. Viktor GOTOVAC, Pravni fakultet Zagreb

Knjiga sadrži mišljenja stručnih službi ministarstva nadležnog za poslove rada, o pojedinim člancima Zakona o radu, sistematizirano članak po članak Zakona o radu.

  • Najobuhvatnije i najkonkretnije tumačenje Zakona o radu.
  • Odgovori u koje se možete pouzdati!
  • 500 stranica teksta i gotovo 400 različitih mišljenja.

Dodatak: mišljenja o drugim važnim pitanjima iz radnih odnosa dana od strane drugih ministarstava ili upravnih tijela.

Cijena: 240 kuna

 
ZAŠTITA NA RADU - Savjetovanje 26. veljače 2015. - Zbornik radova i propisi
IVICA ORAČ ŠUKELJ, BRUNO ŠTAJNER, KREŠIMIR ROŽMAN, NENAD PULJIĆ

ZAŠTITA NA RADU - Savjetovanje 26. veljače 2015. - Zbornik radova i propisi

Knjiga sadrži:        

Izlaganja predavača:

  1. IVICA ORAČ ŠUKELJ, dipl.ing. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava:

Zakon o zaštiti na radu i provedbeni propisi – posebno: poslovi zaštite na radu, ishođenje ovlaštenja, uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu, pod kojim uvjetima i što može obavljati sam poslodavac i dr.

  2. Mr.sig. BRUNO ŠTAJNER, dipl.ing. „EURO EDUKA""

Provedba zakona o zaštiti na radu i provedbenih propisa kroz stajališta praktičara

  3. KREŠIMIR ROŽMAN, dipl.iur. urednik „Radnog prava“

Pravni aspekti zaštite na radu, povjerenik radnika za zaštitu na radu i pravni aspekti ozljede na radu

  4. NENAD PULJIĆ, dipl. ing. Inspektorat rada

Inspekcijski nadzor provedbe zaštite na radu i provedbenih propisa

Propisi:

  5. ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (Narodne novine 71/14, 118/14 – pročišćeni tekst)

  6. POZAKONSKI AKTI

-       Pravilnik o procjeni rizika (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o ovlaštenjima za zaštitu na radu (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita vidjeti  (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine 112/14). 

 

Cijena: 89 kuna

 

 
PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ MENADŽERSKIH UGOVORA
Dr. sc. IVANA GRGUREV

Dr. sc. Ivana Grgurev, docentica na Katedri za radno pravo, Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje detaljne odgovore na sva pravna pitanja menadžerskog ugovora. Posebno obrađuje ugovorne strane, oblik, vrijeme i sadržaj menadžerskog ugovora te prestanak menadžerskog ugovora.

Poseban prilog: MODELI MENADŽERSKOG UGOVORA.

Cijena: 190 kuna

 
KONFERENCIJA O RADNIM ODNOSIMA U RH: FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova
Grupa autora

Cijena knjige: 90 kuna

 
RADNA KNJIŽICA, ELEKTRONIČKI ZAPIS, PRIJAVE RADNIKA
Krešimir Rožman

Sve o postupanju s radnom knjižicom

Primjer precrtane radne knjižice

Postupak vraćanja

Mogućnost ostavljanja radne knjižice kod poslodavca  

Kako doći do elektroničkog zapisa

Primjer elektroničkog zapisa

Dokazivanje staža i drugih podataka

Sve o prijavama radnika

Cijena: 89 kuna 

 
  INFORMACIJE  
KONFERENCIJA O PLAĆAMA - pravni aspekti i promišljanja

27. travnja 2016. u 9 i 30 sati
Zagreb, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

1. UVODNO IZLAGANJE
- Dr. sc. ZDRAVKO MARIĆ, ministar financija

2. PRAVNI ASPEKTI PLAĆA
- Doc. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Pravni fakultet Zagreb

3. ISPLATA PLAĆA
- VATROSLAV SUBOTIĆ, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

4. JEDNAKOST PLAĆA ŽENA I MUŠKARACA,
MOGUĆNOST TAJNOSTI PLAĆA U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU
- HRVOJE OREŠIĆ, Radno pravo

Pauza za kavu

5. PROBLEM PLAĆA U JAVNIM SLUŽBAMA
- KREŠIMIR ROŽMAN, Radno pravo

6. OVRHA NA PLAĆI
- Mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

7. OSOBNI STEČAJ, (NE)MOGUĆNOST ISPLATE PLAĆE NA RUKE
- SANDRA CINDRIĆ, Financijska agencija

Ručak

8. PROMIŠLJANJA I PRIJEDLOZI O PLAĆAMA
a. POSLODAVCI
- NATAŠA NOVAKOVIĆ, Hrvatska udruga poslodavaca
b. SINDIKATI
- PETRA ŠPRAJAČEK, savjetnica za ekon. i soc. politiku Saveza samostalnih sindikata Hrvatske
- MATIJA KROFLIN, Matica hrvatskih sindikata

9. RASPRAVA

KOTIZACIJA:
980 kuna + PDV
880 kuna + PDV za pretplatnike časopisa Radno pravo
Druga osoba 300 kuna manje, treća osoba besplatno.

U cijenu je uračunat ručak u hotelu.

Svaki sudionik dobiva knjigu s izlaganjima predavača.


ZDRAVKO MARIĆ, VIKTOR GOTOVAC, VATROSLAV SUBOTIĆ, HRVOJE OREŠIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, IRIS GOVIĆ PENIĆ, SANDRA CINDRIĆ, NATAŠA NOVAKOVIĆ, PETRA ŠPRAJAČEK, MATIJA KROFLIN
 
   ANKETA
Ispunite našu online anketu na temu: Promjena Zakona o radu: da li i kako promijeniti (liberalizirati) ugovore o radu i otpuštanje radnika?