Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Novi broj
 
Tema broja 02/14 Veljača 2014
Darije Hanzalek
REDOVITI IZBORI ZA RADNIČKO VIJEĆE
Mr. sc. Zorislav Kaleb
IZBOR HRVATSKIH PREDSTAVNIKA RADNIKA ZA SUDJELOVANJE U TIJELIMA ODLUČIVANJA NA TRANSNACIONALNOJ RAZINI
Domagoj Franjo Frntić
NEKA RAZMATRANJA O NAKNADI ŠTETE IZ RADNIH ODNOSA
Krešimir Rožman
NEKA PITANJA U VEZI POSEBNIH UVJETA ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU
Mihovil Rismondo
POVODOM ZAKONA O DOŽIVOTNOJ OTPREMNINI ODNOSNO DOKUPU MIROVINE
Kristian Plazonić
NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU U ODNOSU NA RADNE SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI
Željka Obradović
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
Alan Vajda
POSTUPAK PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Dražen Opalić
OBRAZAC JOPPD
Pitanja i odgovori
Predstavnika radnika u nadzornom odboru
Obavljanje poslova direktora od strane osobe iz EU
V.d. ravnatelja
Uputa o zaštiti prava
Rad u turnusu
Rad nakon 65 godine život
Naknada za rad povjerenika za zaštitu na radu
Naknada za slučaj nezaposlenosti
Nedavanje godišnjeg odmora
Aktualno
 
RADNA KNJIŽICA, ELEKTRONIČKI ZAPIS, PRIJAVE RADNIKA
Krešimir Rožman

Sve o postupanju s radnom knjižicom

Primjer precrtane radne knjižice

Postupak vraćanja

Mogućnost ostavljanja radne knjižice kod poslodavca  

Kako doći do elektroničkog zapisa

Primjer elektroničkog zapisa

Dokazivanje staža i drugih podataka

Sve o prijavama radnika

Cijena: 89 kuna 

 
KOMENTAR IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RADU S PROČIŠĆENIM TEKSTOM ZAKONA O RADU
Krešimir Rožman

Detaljni komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 73/13)

- Urednički pročišćeni tekst Zakona o radu

- 250 stranica

Cijena 99 kuna

 
PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR
Irena Cvitanović, dr. sc. Viktor Gotovac, Krešimir Rožman, Ilija Tadić

Sve o pravu na godišnji odmor.

  • Detaljno tumačenje svake odredbe o godišnjim odmorima iz Zakona o radu.
  • Odgovori na najčešća pitanja u vezi godišnjih odmora, dani u formi pitanja - odgovora.
  • Primjeri svih akata (rasporeda, odluka i dr.) u vezi godišnjih odmora.

Cijena: 99 kuna

 
Propisi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti
Vanda Crnjac Pauković i Snježana Baloković

Propisi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, priredile su Vanda Crnjac Pauković i Snježana Baloković.

Knjiga sadrži uredbe EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. Svaka nova država članica EU primjenjivat će uredbe za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti od prvog dana pristupanja u EU, i to izravno, bez potrebe prenošenja u nacionalno zakonodavstvo.

Cijena: 230 kuna

 
PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ MENADŽERSKIH UGOVORA
Dr. sc. IVANA GRGUREV

Dr. sc. Ivana Grgurev, docentica na Katedri za radno pravo, Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje detaljne odgovore na sva pravna pitanja menadžerskog ugovora. Posebno obrađuje ugovorne strane, oblik, vrijeme i sadržaj menadžerskog ugovora te prestanak menadžerskog ugovora.

Poseban prilog: MODELI MENADŽERSKOG UGOVORA.

Cijena: 190 kuna

 
KONFERENCIJA O RADNIM ODNOSIMA U RH: FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova
Grupa autora

Cijena knjige: 90 kuna

 
RADNI ODNOSI U REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON ULASKA U EURPOSKU UNIJU
prof. dr. sc. MIRANDO MRSIĆ, prof.dr.sc. ŽELJKO POTOČNJAK, doc.dr. LUKA TIČAR, MARIJA KNEŽEVIĆ KAJARI, ANDREJA GRGIĆ, doc.dr.sc. VIKTOR GOTOVAC, SNJEŽANA BALOKOVIĆ

Zbornik radova

 
  INFORMACIJE  
BESPLATNI SEMINAR ZA PRETPLATNIKE

10. travnja 2014. s početkom u 11 sati
Zagreb, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a

1. PRIMJENA NAJPOVOLJNIJEG PRAVA ZA RADNIKE TE SLOBODA UGOVARANJA
Krešimir Rožman, „Radno pravo""

2. PRAVO NA OTPREMNINU
Nataša Novaković, Hrvatska udruga poslodavaca

3. TERET DOKAZIVANJA U RADNIM SPOROVIMA
Mr.sc. Iris Gović, Županijski sud u Zagrebu

4. PRENOŠENJE UGOVOR O RADU
Doc.dr.sc. Viktor Gotovac, Katedra za radno pravo, Pravni
fakultet u Zagrebu


Krešimir Rožman, Nataša Novaković, mr.sc.Iris Gović, doc.dr.sc. Viktor Gotovac
 
NOVI ZAKON O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Na 10. sjednici održanoj 13. prosinca 2013., Hrvatski sabor donio je novi Zakon o mirovinskom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

Novi Zakon o mirovinskom osiguranju donesen je u cilju prilagođavanja obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti aktualnim i očekivanim demografskim i gospodarskim kretanjima, kako bi se s jedne strane uspostavila financijska održivost sustava u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju, a s druge strane osigurala socijalna adekvatnost mirovina, a time i primjerena starost umirovljenicima.

Osim postupnog podizanja dobne granice za stjecanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu, uvedeni su novi instituti prijevremene starosne mirovine za dugogodišnje osiguranje i zbog stečaja, odgovarajuće poticanje dužeg zadržavanja u svijetu rada te veća penalizacija ranijeg odlaska u mirovinu.
Provedena je i svojevrsna reforma medicinskog vještačenja u mirovinskom
osiguranju, odnosno ocjene radne sposobnosti. Također, izmijenjena je formula usklađivanja mirovina, uvedeno razdvajanje mirovina, redefinirana formula osnovne mirovine i dr.

Kao vrlo važno valja i istaknuti da su iznimno skraćeni rokovi za prijave i odjave radnika na mirovinsko osiguranje koje se moraju obaviti u svega 24 sata.


Novi ZOMO
 
   ANKETA
Ispunite našu online anketu na temu: Promjena Zakona o radu: da li i kako promijeniti (liberalizirati) ugovore o radu i otpuštanje radnika?