U svrhu ispravnog rada i poboljšanja vašega iskustva ove web stranice koriste kolačiće (cookies).
Korištenje istih, bez mogućnosti pohranjivanja kolačića na Vaš uređaj, može rezultirati pogrešnim prikazom podataka i/ili neispravnim radom web stranica. Većina preglednika svojim predefiniranim postavkama omogućava pohranjivanje kolačića, pa je za normalan rad dovoljno pritisnuti gumb "Slažem se", čime prihvaćate uvjeta korištenja kolačića na ovim web stranicama.
Ukoliko to ne želite, možete pohranjivanje kolačića isključiti u svojem pregledniku na način opisan ovdje, ili možete odustati od daljnjeg korištenje ovih web stranica.
 
Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Novi broj
 
Tema broja 12/14 Prosinac 2014
Petar Vlašić, dipl.iur.
RAD U DANE BLAGDANA
Dr. sc. Dragan Zlatović, mag. iur.
POVEZANA DRUŠTVA PREMA ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I NOVA REGULATIVA USTUPANJA RADNIKA
Krešimir Rožman, dipl.iur.
USTUPANJE RADNIKA U POVEZANO DRUŠTVO
Dr. sc. Ivan Kaladić, dipl. iur.
UČESTALOST KRŠENJA OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA UNATOČ UPOZORENJA POSLODAVCA KAO RAZLOG ZA IZVANREDNI OTKAZ UGOVORA O RADU - OSVRT NA SUDSKE ODLUKE
Mr. sc. Iris Gović Penić, dipl.iur.
PROBNI RAD
Sandra Cindrić, dipl.iur.
OVRHA NA RAČUNIMA GRAĐANINA I ZAŠTITA NOVČANIH SREDSTAVA OD OVRHE
Snježana Baloković, dipl.iur.
STAŽ OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM ? INSTITUT NEPRIMJEREN KOMBINIRANOM MIROVINSKOM SUSTAVU
prof. dr. sc. Nikola Mijatović
POREZ NA DOHODAK / PLAĆU U NJEMAČKOJ
Pitanja i odgovori
Trošak puta i smještaja asistenata
Naknada troška prijevoza
Utemeljenje radničkog vijeća
Menadžerski ugovor
Predstavnika radnika u nadzornom odboru
Obavljanje poslova direktora od strane osobe iz EU
V.d. ravnatelja
Uputa o zaštiti prava
Rad u turnusu
Aktualno
 
DETALJNI KOMENTAR NOVOGA ZAKONA O RADU + ZAKON O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU (GRATIS!)
Darko ČAVRAK, Domagoj Franjo FRNTIĆ, Marina GRUBAN, Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ, Darko MILKOVIĆ, Nataša NOVAKOVIĆ, Krešimir ROŽMAN

AKCIJA!!! DVIJE KNJIGE ZA CIJENU JEDNE!

UKUPNA CIJENA ZA OBJE KNJIGE: 450 KUNA


1. DETALJNI KOMENTAR NOVOGA ZAKONA O RADU

Uz svaki pojedini članak Zakona opsežni i detaljni komentar

-        uz  komentar članaka priložena:

-            sudska praksa hrvatskih sudova

-            sudska praksa Suda Europske unije

-            mišljenja nadležnog ministarstva

(uz one članke gdje postoji odgovarajuća sudska praksa i mišljenja)

-        usporedan prikaz novog i ranijeg Zakona o radu s označenim razlikama

-        popis najvažnijih propisa iz područja radno socijalnog zakonodavstva

Da bi vidjeli kako je knjiga uređena (primjer) kliknite sljedeće: Zakon o radu 2014

800 stranica, tvrdi uvez

Uz knjigu dolazi i posebna knjižica (džepni format) sa čistopisom Zakona o radu (NN 93/14)


2. ZAKON O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU (GRATIS!)

Ranije izdanje (2007.) ali još uvijek iznimno aktualno, jer ono čime se sudska praksa najviše bavi - razlozi za otkaz (poslovno uvjetovani, osobno uvjetovani, skrivljeno ponašanje, izvanredni otkaz), naknada štete, zabrana natjecanja, plaće i naknade i dalje je važeće i aktualno!

500 stranica, tvrdi uvez

 
RADNA KNJIŽICA, ELEKTRONIČKI ZAPIS, PRIJAVE RADNIKA
Krešimir Rožman

Sve o postupanju s radnom knjižicom

Primjer precrtane radne knjižice

Postupak vraćanja

Mogućnost ostavljanja radne knjižice kod poslodavca  

Kako doći do elektroničkog zapisa

Primjer elektroničkog zapisa

Dokazivanje staža i drugih podataka

Sve o prijavama radnika

Cijena: 89 kuna 

 
KOMENTAR IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RADU S PROČIŠĆENIM TEKSTOM ZAKONA O RADU
Krešimir Rožman

Detaljni komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 73/13)

- Urednički pročišćeni tekst Zakona o radu

- 250 stranica

Cijena 99 kuna

 
PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR
Irena Cvitanović, dr. sc. Viktor Gotovac, Krešimir Rožman, Ilija Tadić

Sve o pravu na godišnji odmor.

  • Detaljno tumačenje svake odredbe o godišnjim odmorima iz Zakona o radu.
  • Odgovori na najčešća pitanja u vezi godišnjih odmora, dani u formi pitanja - odgovora.
  • Primjeri svih akata (rasporeda, odluka i dr.) u vezi godišnjih odmora.

Cijena: 99 kuna

 
Propisi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti
Vanda Crnjac Pauković i Snježana Baloković

Propisi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, priredile su Vanda Crnjac Pauković i Snježana Baloković.

Knjiga sadrži uredbe EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. Svaka nova država članica EU primjenjivat će uredbe za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti od prvog dana pristupanja u EU, i to izravno, bez potrebe prenošenja u nacionalno zakonodavstvo.

Cijena: 230 kuna

 
PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ MENADŽERSKIH UGOVORA
Dr. sc. IVANA GRGUREV

Dr. sc. Ivana Grgurev, docentica na Katedri za radno pravo, Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje detaljne odgovore na sva pravna pitanja menadžerskog ugovora. Posebno obrađuje ugovorne strane, oblik, vrijeme i sadržaj menadžerskog ugovora te prestanak menadžerskog ugovora.

Poseban prilog: MODELI MENADŽERSKOG UGOVORA.

Cijena: 190 kuna

 
KONFERENCIJA O RADNIM ODNOSIMA U RH: FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova
Grupa autora

Cijena knjige: 90 kuna

 
RADNI ODNOSI U REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON ULASKA U EURPOSKU UNIJU
prof. dr. sc. MIRANDO MRSIĆ, prof.dr.sc. ŽELJKO POTOČNJAK, doc.dr. LUKA TIČAR, MARIJA KNEŽEVIĆ KAJARI, ANDREJA GRGIĆ, doc.dr.sc. VIKTOR GOTOVAC, SNJEŽANA BALOKOVIĆ

Zbornik radova

 
  INFORMACIJE  
Seminar: NOVI ZAKON O RADU + KNJIGA

SPLIT, 12. rujna 2014. u 10 i 30 – HGK, Trumbićeva obala 4
RIJEKA, 15. rujna 2014. u 10 i 30 – hotel Bonavia, Dolac 4
ZAGREB, 17. rujna 2014. u 10 i 30 – hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

DETALJNA OBRAZLOŽENJA SVIH NOVOSTI U ZAKONU O RADU: ugovori o radu, radno vrijeme, godišnji odmori, rad putem agencija, otkazi ugovora o radu, radnička vijeća, kolektivni ugovori, štrajk, prijelazne i završne odredbe i dr.

Predavači:

Krešimir ROŽMAN (""Radno pravo"")
Darko MILKOVIĆ (Vrhovni sud RH) / mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ (Županijski sud Zagreb),
Irena CVITANOVIĆ (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava)
Nataša NOVAKOVIĆ (Hrvatska udruga poslodavaca)
dr.sc. Viktor GOTOVAC (Pravni fakultet Zagreb)

Knjiga: DETALJNI KOMENTAR NOVOGA ZAKONA O RADU

800 strana teksta, komentar svakoga članka 

Cijena KNJIGE I SEMINARA: 890 kuna za pretplatnike ""Radnog prava"" (990 kuna za ostale)
Cijena SEMINARA: 690 kuna za pretplatnike ""Radnog prava"" (790 kuna za ostale)
Cijena KNJIGE: 450 kuna (dostava uračunata, isporuka odmah)


Krešimir ROŽMAN, Darko MILKOVIĆ / mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ, Irena CVITANOVIĆ, Nataša NOVAKOVIĆ, dr.sc. Viktor GOTOVAC
 
Seminar: Novi ZAKON O RADU

SPLIT, 12. rujna 2014. u 10 i 30 – HGK, Trumbićeva obala 4
RIJEKA, 15. rujna 2014. u 10 i 30 – hotel Bonavia, Dolac 4
ZAGREB, 17. rujna 2014. u 10 i 30 – hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

DETALJNA OBRAZLOŽENJA SVIH NOVOSTI U ZAKONU O RADU: ugovori o radu, radno vrijeme, godišnji odmori, rad putem agencija, otkazi ugovora o radu, radnička vijeća, kolektivni ugovori, štrajk, prijelazne i završne odredbe i dr.

 


Krešimir ROŽMAN, Darko MILKOVIĆ / mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ, Irena CVITANOVIĆ, Nataša NOVAKOVIĆ, dr.sc. Viktor GOTOVAC
 
   ANKETA
Ispunite našu online anketu na temu: Promjena Zakona o radu: da li i kako promijeniti (liberalizirati) ugovore o radu i otpuštanje radnika?