U svrhu ispravnog rada i poboljšanja vašega iskustva ove web stranice koriste kolačiće (cookies).
Korištenje istih, bez mogućnosti pohranjivanja kolačića na Vaš uređaj, može rezultirati pogrešnim prikazom podataka i/ili neispravnim radom web stranica. Većina preglednika svojim predefiniranim postavkama omogućava pohranjivanje kolačića, pa je za normalan rad dovoljno pritisnuti gumb "Slažem se", čime prihvaćate uvjeta korištenja kolačića na ovim web stranicama.
Ukoliko to ne želite, možete pohranjivanje kolačića isključiti u svojem pregledniku na način opisan ovdje, ili možete odustati od daljnjeg korištenje ovih web stranica.
 
Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Novi broj
 
Tema broja 03/15 Ožujak 2015
Snježana Baloković
JESU LI IZASLANI, UPUĆENI, RASPOREĐENI I USTUPLJENI RADNIK ISTOZNAČNICE PREMA HRVATSKOM ZAKONODAVSTVU
mr. sc. Bruno Moslavac
DEROGIRANJE STOŽERNOG NAČELA RADNOG PRAVA ZBOG ?VIŠEG CILJA?
Krešimir Rožman, dipl. iur.
OBVEZNI SADRŽAJ PISANOG UGOVORA O RADU
Dr. sc. Ivan Kaladić
OTKAZ UGOVORA O RADU S PONUDOM IZMIJENJENOG UGOVORA U VEZI S ZABRANOM DISKRIMINACIJE RADNIKA-OSVRT NA SUDSKE ODLUKE
Dubravka Jadro, dipl. iur.
RAD ZDRAVSTVENIH RADNIKA IZVAN MATIČNE ZDRAVSTVENE USTANOVE
Velimir Ivanko, dipl. iur.
VAŽI LI DODATAK II TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA?
Ivan Čulo, dipl.iur., dipl. phil.
PRAVO NA DOSTOJANSTVO U RADU - MEĐUNARODNI I EUROPSKI STANDARDI
Jasenka Pap, dipl. iur.; Nevenka Mirković, dipl. iur.
UPUĆIVANJE NA LIJEČENJE U INOZEMSTVO
Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU
Pitanja i odgovori
Kolektivni višak radnika
Trošak puta i smještaja asistenata
Naknada troška prijevoza
Utemeljenje radničkog vijeća
Menadžerski ugovor
Predstavnika radnika u nadzornom odboru
Obavljanje poslova direktora od strane osobe iz EU
V.d. ravnatelja
Uputa o zaštiti prava
Aktualno
 
ZAŠTITA NA RADU - Savjetovanje 26. veljače 2015. - Zbornik radova i propisi
IVICA ORAČ ŠUKELJ, BRUNO ŠTAJNER, KREŠIMIR ROŽMAN, NENAD PULJIĆ

ZAŠTITA NA RADU - Savjetovanje 26. veljače 2015. - Zbornik radova i propisi

Knjiga sadrži:        

Izlaganja predavača:

  1. IVICA ORAČ ŠUKELJ, dipl.ing. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava:

Zakon o zaštiti na radu i provedbeni propisi – posebno: poslovi zaštite na radu, ishođenje ovlaštenja, uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu, pod kojim uvjetima i što može obavljati sam poslodavac i dr.

  2. Mr.sig. BRUNO ŠTAJNER, dipl.ing. „EURO EDUKA""

Provedba zakona o zaštiti na radu i provedbenih propisa kroz stajališta praktičara

  3. KREŠIMIR ROŽMAN, dipl.iur. urednik „Radnog prava“

Pravni aspekti zaštite na radu, povjerenik radnika za zaštitu na radu i pravni aspekti ozljede na radu

  4. NENAD PULJIĆ, dipl. ing. Inspektorat rada

Inspekcijski nadzor provedbe zaštite na radu i provedbenih propisa

Propisi:

  5. ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (Narodne novine 71/14, 118/14 – pročišćeni tekst)

  6. POZAKONSKI AKTI

-       Pravilnik o procjeni rizika (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o ovlaštenjima za zaštitu na radu (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita vidjeti  (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine 112/14). 

 

Cijena: 89 kuna

 

 
DETALJNI KOMENTAR NOVOGA ZAKONA O RADU + ZAKON O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU (GRATIS!)
Darko ČAVRAK, Domagoj Franjo FRNTIĆ, Marina GRUBAN, Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ, Darko MILKOVIĆ, Nataša NOVAKOVIĆ, Krešimir ROŽMAN

AKCIJA!!! DVIJE KNJIGE ZA CIJENU JEDNE!

UKUPNA CIJENA ZA OBJE KNJIGE: 450 KUNA


1. DETALJNI KOMENTAR NOVOGA ZAKONA O RADU

Uz svaki pojedini članak Zakona opsežni i detaljni komentar

-        uz  komentar članaka priložena:

-            sudska praksa hrvatskih sudova

-            sudska praksa Suda Europske unije

-            mišljenja nadležnog ministarstva

(uz one članke gdje postoji odgovarajuća sudska praksa i mišljenja)

-        usporedan prikaz novog i ranijeg Zakona o radu s označenim razlikama

-        popis najvažnijih propisa iz područja radno socijalnog zakonodavstva

Da bi vidjeli kako je knjiga uređena (primjer) kliknite sljedeće: Zakon o radu 2014

800 stranica, tvrdi uvez

Uz knjigu dolazi i posebna knjižica (džepni format) sa čistopisom Zakona o radu (NN 93/14)


2. ZAKON O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU (GRATIS!)

Ranije izdanje (2007.) ali još uvijek iznimno aktualno, jer ono čime se sudska praksa najviše bavi - razlozi za otkaz (poslovno uvjetovani, osobno uvjetovani, skrivljeno ponašanje, izvanredni otkaz), naknada štete, zabrana natjecanja, plaće i naknade i dalje je važeće i aktualno!

500 stranica, tvrdi uvez

 
KOMENTAR IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RADU S PROČIŠĆENIM TEKSTOM ZAKONA O RADU
Krešimir Rožman

Detaljni komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 73/13)

- Urednički pročišćeni tekst Zakona o radu

- 250 stranica

Cijena 99 kuna

 
PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR
Irena Cvitanović, dr. sc. Viktor Gotovac, Krešimir Rožman, Ilija Tadić

Sve o pravu na godišnji odmor.

  • Detaljno tumačenje svake odredbe o godišnjim odmorima iz Zakona o radu.
  • Odgovori na najčešća pitanja u vezi godišnjih odmora, dani u formi pitanja - odgovora.
  • Primjeri svih akata (rasporeda, odluka i dr.) u vezi godišnjih odmora.

Cijena: 99 kuna

 
RADNA KNJIŽICA, ELEKTRONIČKI ZAPIS, PRIJAVE RADNIKA
Krešimir Rožman

Sve o postupanju s radnom knjižicom

Primjer precrtane radne knjižice

Postupak vraćanja

Mogućnost ostavljanja radne knjižice kod poslodavca  

Kako doći do elektroničkog zapisa

Primjer elektroničkog zapisa

Dokazivanje staža i drugih podataka

Sve o prijavama radnika

Cijena: 89 kuna 

 
Propisi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti
Vanda Crnjac Pauković i Snježana Baloković

Propisi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, priredile su Vanda Crnjac Pauković i Snježana Baloković.

Knjiga sadrži uredbe EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. Svaka nova država članica EU primjenjivat će uredbe za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti od prvog dana pristupanja u EU, i to izravno, bez potrebe prenošenja u nacionalno zakonodavstvo.

Cijena: 230 kuna

 
PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ MENADŽERSKIH UGOVORA
Dr. sc. IVANA GRGUREV

Dr. sc. Ivana Grgurev, docentica na Katedri za radno pravo, Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje detaljne odgovore na sva pravna pitanja menadžerskog ugovora. Posebno obrađuje ugovorne strane, oblik, vrijeme i sadržaj menadžerskog ugovora te prestanak menadžerskog ugovora.

Poseban prilog: MODELI MENADŽERSKOG UGOVORA.

Cijena: 190 kuna

 
KONFERENCIJA O RADNIM ODNOSIMA U RH: FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova
Grupa autora

Cijena knjige: 90 kuna

 
RADNI ODNOSI U REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON ULASKA U EURPOSKU UNIJU
prof. dr. sc. MIRANDO MRSIĆ, prof.dr.sc. ŽELJKO POTOČNJAK, doc.dr. LUKA TIČAR, MARIJA KNEŽEVIĆ KAJARI, ANDREJA GRGIĆ, doc.dr.sc. VIKTOR GOTOVAC, SNJEŽANA BALOKOVIĆ

Zbornik radova

 
  INFORMACIJE  
Savjetovanje: RADNO PRAVO - NOVO I AKTUALNO

Zagreb, 22. travnja 2015. s početkom u 11 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100        

1. NOVI PODZAKONSKI AKTI TEMELJEM ZAKONA O RADU - EVIDENCIJA RADNOG VREMENA, OBRAČUN PLAĆE I DR. - Marina Kasunić Peris, pomoćnica ministra rada

2. PRAVO NA BOLOVANJE, POSTUPAK PROTIV ZLOUPORABE BOLOVANJA, ZAKONSKI PRESTANAK BOLOVANJA I DR. - Mr. Renata Turčinov, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

3. MOGUĆNOSTI I OVLASTI LIJEČNIKA KOD BOLOVANJA RADNIKA, MOGUĆNOST SURADNJE LIJEČNIKA I POSLODAVCA U VEZI SPRJEČAVANJA ZLOUPORABE BOLOVANJA - Dr. Ines Balint, predsjednica Koordinacije hrvatskih liječnika obiteljske medicine 

4. OTKAZ UGOVORA O RADU - MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA KOD OTKAZA, OTKAZ KOD SMANJENJA RADNE SPOSOBNOSTI, OTKAZNI ROK I DR. - Domagoj Franjo Frntić, predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu

5. ODREĐIVANJE RASPOREDA RADNOG VREMENA, MOGUĆNOSTI SKLAPANJA UGOVORA O RADU UZ ISKLJUČENJE PRIMJENE ODREDBI ZAKONA O RADU O RADNOM VREMENU, I DR. - Krešimir Rožman, urednik „Radnog prava“

Svaki sudionik dobiva KNJIGU s prezentacijama izlagača.

U cijenu je uračunata i kava i/ili mineralna, te zakuska u stanci

Cijena: 890 + PDV, za pretplatnike „Radnog prava“: 790 kuna + PDV

Za više polaznika iz iste tvrtke odobravamo dodatni popust od 300 kn/polazniku

NAŠI PREDAVAČI SU VRHUNSKI STRUČNJACI IZ MJERODAVNIH INSTITUCIJA

Svi sudionici dobit će posebnu potvrdu o sudjelovanju na savjetovanju


Marina Kasunić Peris, Renata Turčinov, Ines Balint, Domagoj Franjo Frntić, Krešimir Rožman
 
   ANKETA
Ispunite našu online anketu na temu: Promjena Zakona o radu: da li i kako promijeniti (liberalizirati) ugovore o radu i otpuštanje radnika?