U svrhu ispravnog rada i poboljšanja vašega iskustva ove web stranice koriste kolačiće (cookies).
Korištenje istih, bez mogućnosti pohranjivanja kolačića na Vaš uređaj, može rezultirati pogrešnim prikazom podataka i/ili neispravnim radom web stranica. Većina preglednika svojim predefiniranim postavkama omogućava pohranjivanje kolačića, pa je za normalan rad dovoljno pritisnuti gumb "Slažem se", čime prihvaćate uvjeta korištenja kolačića na ovim web stranicama.
Ukoliko to ne želite, možete pohranjivanje kolačića isključiti u svojem pregledniku na način opisan ovdje, ili možete odustati od daljnjeg korištenje ovih web stranica.
 
Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Novi broj
 
Tema broja 02/14 Veljača 2014
Darije Hanzalek
REDOVITI IZBORI ZA RADNIČKO VIJEĆE
Mr. sc. Zorislav Kaleb
IZBOR HRVATSKIH PREDSTAVNIKA RADNIKA ZA SUDJELOVANJE U TIJELIMA ODLUČIVANJA NA TRANSNACIONALNOJ RAZINI
Domagoj Franjo Frntić
NEKA RAZMATRANJA O NAKNADI ŠTETE IZ RADNIH ODNOSA
Krešimir Rožman
NEKA PITANJA U VEZI POSEBNIH UVJETA ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU
Mihovil Rismondo
POVODOM ZAKONA O DOŽIVOTNOJ OTPREMNINI ODNOSNO DOKUPU MIROVINE
Kristian Plazonić
NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU U ODNOSU NA RADNE SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI
Željka Obradović
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
Alan Vajda
POSTUPAK PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Dražen Opalić
OBRAZAC JOPPD
Pitanja i odgovori
Predstavnika radnika u nadzornom odboru
Obavljanje poslova direktora od strane osobe iz EU
V.d. ravnatelja
Uputa o zaštiti prava
Rad u turnusu
Rad nakon 65 godine život
Naknada za rad povjerenika za zaštitu na radu
Naknada za slučaj nezaposlenosti
Nedavanje godišnjeg odmora
Aktualno
 
DETALJNI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O RADU
Darko ČAVRAK, Domagoj Franjo FRNTIĆ, Mr. sc. Iris GOVIĆ, Darko MILKOVIĆ, Nataša NOVAKOVIĆ, Krešimir ROŽMAN

-       uz  svaki pojedini članak Zakona opsežni i detaljni komentar

-        uz  komentar članaka priložena:

-            sudska praksa hrvatskih sudova

-            sudska praksa Suda Europske unije

-            mišljenja nadležnog ministarstva

(uz one članke gdje postoji odgovarajuća

 sudska praksa i mišljenja)

-        usporedna tablica novog i ranijeg Zakona o radu s označenim razlikama

-        popis najvažnijih propisa iz područja radno socijalnog zakonodavstva

 

Preko 700 stranica, tvrdi uvez

 Cijena: 450 kuna

 

 
RADNA KNJIŽICA, ELEKTRONIČKI ZAPIS, PRIJAVE RADNIKA
Krešimir Rožman

Sve o postupanju s radnom knjižicom

Primjer precrtane radne knjižice

Postupak vraćanja

Mogućnost ostavljanja radne knjižice kod poslodavca  

Kako doći do elektroničkog zapisa

Primjer elektroničkog zapisa

Dokazivanje staža i drugih podataka

Sve o prijavama radnika

Cijena: 89 kuna 

 
KOMENTAR IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RADU S PROČIŠĆENIM TEKSTOM ZAKONA O RADU
Krešimir Rožman

Detaljni komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 73/13)

- Urednički pročišćeni tekst Zakona o radu

- 250 stranica

Cijena 99 kuna

 
PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR
Irena Cvitanović, dr. sc. Viktor Gotovac, Krešimir Rožman, Ilija Tadić

Sve o pravu na godišnji odmor.

  • Detaljno tumačenje svake odredbe o godišnjim odmorima iz Zakona o radu.
  • Odgovori na najčešća pitanja u vezi godišnjih odmora, dani u formi pitanja - odgovora.
  • Primjeri svih akata (rasporeda, odluka i dr.) u vezi godišnjih odmora.

Cijena: 99 kuna

 
Propisi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti
Vanda Crnjac Pauković i Snježana Baloković

Propisi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, priredile su Vanda Crnjac Pauković i Snježana Baloković.

Knjiga sadrži uredbe EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. Svaka nova država članica EU primjenjivat će uredbe za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti od prvog dana pristupanja u EU, i to izravno, bez potrebe prenošenja u nacionalno zakonodavstvo.

Cijena: 230 kuna

 
PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ MENADŽERSKIH UGOVORA
Dr. sc. IVANA GRGUREV

Dr. sc. Ivana Grgurev, docentica na Katedri za radno pravo, Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje detaljne odgovore na sva pravna pitanja menadžerskog ugovora. Posebno obrađuje ugovorne strane, oblik, vrijeme i sadržaj menadžerskog ugovora te prestanak menadžerskog ugovora.

Poseban prilog: MODELI MENADŽERSKOG UGOVORA.

Cijena: 190 kuna

 
KONFERENCIJA O RADNIM ODNOSIMA U RH: FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova
Grupa autora

Cijena knjige: 90 kuna

 
RADNI ODNOSI U REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON ULASKA U EURPOSKU UNIJU
prof. dr. sc. MIRANDO MRSIĆ, prof.dr.sc. ŽELJKO POTOČNJAK, doc.dr. LUKA TIČAR, MARIJA KNEŽEVIĆ KAJARI, ANDREJA GRGIĆ, doc.dr.sc. VIKTOR GOTOVAC, SNJEŽANA BALOKOVIĆ

Zbornik radova

 
  INFORMACIJE  
Seminar: NOVI ZAKON O RADU

Seminar: NOVI ZAKON O RADU

Zagreb, 17. srpnja 2014. u 10 i 30, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

 
 DETALJNA OBRAZLOŽENJA SVIH NOVOSTI U NOVOM ZAKONU O RADU

 Ugovori o radu, radno vrijeme, rad putem agencija, posebne kategorije, prestanak ugovora o radu, radnička vijeća, kolektivni ugovori, štrajk, prekršaji, upravne mjere, prijelazne, završne odredbe i dr.  

Predavači: mr. sc. IRIS GOVIĆ (Županijski sud Zagreb), dr.sc. VIKTOR GOTOVAC (Pravni fakultet Zagreb), NATAŠA NOVAKOVIĆ (HUP), KREŠIMIR ROŽMAN (“Radno pravo”)

Svaki sudionik dobiva KNJIGU: Detaljni komentar novog Zakona o radu

 Preko 700 stranica, tvrdi uvez, cijena same knjige: 450 kuna

 Cijena seminara i knjige: 950 kuna, za pretplatnike „Radnog prava“ 850 kuna

 (donošenje Zakona o radu očekuje se u Hrvatskom Saboru dana 11. srpnja 2014.)


mr.sc. Iris GOVIĆ, dr.sc. VIKTOR GOTOVAC, NATAŠA NOVAKOVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN
 
   ANKETA
Ispunite našu online anketu na temu: Promjena Zakona o radu: da li i kako promijeniti (liberalizirati) ugovore o radu i otpuštanje radnika?