Seminari

DARKO MILKOVIĆ, IRIS GOVIĆ PENIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN

Zagreb, 8. studenog 2018. u 10:30 sati, Hotel Esplanade, Mihanovićeva 1

Seminar: OTKAZI UGOVORA O RADU I NAJNOVIJA SUDSKA PRAKSA; PRESTANAK UGOVORA O RADU U JAVNIM SLUŽBAMA

- Detaljni prikaz sudske prakse u vezi otkaza ugovora o radu

- Saznajte kako sudovi rješavaju brojna sporna pitanja u vezi otkaza ugovora o radu

- Saznajte kako postupiti da bi kod otkaza sve bilo valjano, odnosno da biste ispravno mogli osporavati otkaz odnosno neke elemente kod otkaza

- Saznajte sve o spornim situacijama u vezi prestanka ugovora o radu u javnim službama

 

1. RAZLOZI ZA OTKAZE, UPOZORENJE, ROKOVI I DR.

 • Razlozi otkazivanja kod svih vrsta otkaza kroz sudsku praksu
 • Upozorenje na obveze iz radnog odnosa
  • razlog postojanja i forma,
  • mogućnost otkaza bez upozorenja,
  • može li se ugovoriti otkaz bez upozorenja,
  • koliko dugo upozorenje obvezuje radnika,
  • mora li povreda biti iste vrste za upozorenje
 • Mora li radnik tužbenim zahtjevom obuhvatiti i konačnu odluku poslodavca
 • Postoji li mogućnost da poslodavac opozove odluku o otkazu ugovora o radu
 • Računanje rokova

DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda RH

 

2. OTKAZ SKRIVLJENIM PONAŠANJEM I OSOBNO UVJETOVANI OTKAZ, TERET DOKAZIVANJA KOD KRITERIJA ZA IZBOR RADNIKA, OSPORAVANJE OTPREMNINE, ZAHTJEV ZA ZAŠTITU PRAVA I DR.

 • Razlikovanje redovitog skrivljenog i redovitog osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu kroz sudsku praksu
 • Utjecaj pogrešnog (ne)priznavanja otkaznog roka na dopuštenost otkaza ugovora o radu
 • Sudska praksa o teretu dokazivanja kriterija za izbor radnika kojima će se poslovno uvjetovano otkazati ugovor o radu- otkaz za vrijeme probnog rada
 • Utjecaj krive vrste otkaza na dopuštenost otkaza
 • Utjecaj činjenice (ne)osporavanja odluke o otkazu kojom je odlučeno o otpremnini na pravo na isplatu otpremnine
 • Zahtjev za zaštitu prava
  • Kako treba izgledati zahtjev za zaštitu prava koje elemente mora sadržavati
  • Kako treba izgledati odgovor poslodavca
  • Nužnost postupanja unutar zakonskih rokova i koje su posljedice propuštanja roka od strane poslodavca/radnika
  • Što kada je općim aktom poslodavca predviđeno prethodno mirno rješavanje sporova
  • Greške u praksi:
  • podnošenje zahtjeva za zaštitu prava umjesto zahtjeva za zaštitu dostojanstva radnika
  • sporovi u kojima radnici traže utvrđenje tzv. pretvaranja ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor o radu na neodređeno vrijeme
  • tužbe kojima radnici traže utvrđenje da su u radnom odnosu
  • nova sudska praksa na području podnošenja zahtjeva za zaštitu prava

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

3. PRESTANAK UGOVORA O RADU U JAVNIM SLUŽBAMA

 • Posljedice u slučaju gubitka licence ili neučlanjenja u nadležnu komoru
 • Posljedice kada u tijeku rada dođe do pravomoćne presude za kazneno djela ili do vođenje kaznenog postupka
 • Upućivanje na liječnički pregled i posljedice: kod odbijanja odlaska, ili u slučaju liječničkog nalaza prema kojem radnik ne bi mogao raditi na svojim poslovima
 • Što kada je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen do „donošenja pravilnika o sistematizaciji“
 • Koje su posljedice po ugovor o radu ako poslodavac nije imao suglasnost ministarstva za zapošljavanje ili je primio radnika bez objavljenog natječaja
 • Koje su posljedice po ugovor o radu ako nije primio osobu s prednosti pri zapošljavanju

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik "Radnog prava"

 

4. ODGOVORI NA PITANJA

 

PREDAVAČI:
DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda RH

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

KOTIZACIJA:
890 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
990 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Detaljnije

Viktor Gotovac, Krešimir Rožman

Zagreb, 23. listopada 2018. u 10:30 sati, Hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

Radionica: PRAVILNICI POSLODAVCA

- Znate li koje sve pravilnike možete imati i što sve možete riješiti pravilnicima?
- Znate li koje pravilnike ne morate imati iako vam se tvrdi da morate?
- Kako učiniti da si pravilnicima olakšate poslovanje, a ne da si zakomplicirate život?
- Što nikako ne možete riješiti pravilnicima, a što možete isključivo pravilnicima i ne možete ugovorom o radu?
- Ogledni primjeri pravilnika

 

1. PRAVILNICI – OPĆI AKTI POSLODAVCA

 • Koje pravilnike može donijeti poslodavac
 • Moraju li se svi pravilnici donositi kao pravilnik o radu, i koji je pravni učinak pravilnika koji nisu doneseni na taj način
 • Kada odluka poslodavca ima pravnu snagu pravilnika
 • Postupak izmjena
 • Što je zakonom dopušteno, a što nedopušteno regulirati pravilnicima o radu
 • Pojašnjenje postupka donošenja, objave i izmjene pravilnika o radu – o čemu je potrebno voditi računa
 • Ništetnost odredbi pravilnika o radu – isključiva ovlast radničkog vijeća
 • Što kontrolira Inspektorat rada prilikom nadzora provedbe pravilnika o radu
 • Opasnost od prenormiranosti – kako je izbjeći i fokusirati se na bitno i da li za sve treba pravilnik
 • Razlika između pravilnika i procedura – protokola – kada procedure ne treba donositi putem pravilnika
 • Problem suglasnosti osnivača – gdje je propisano i može li se izbjeći
 • Obveze i ograničenja kod javnih službi

 

a) PRAVILNIK O RADU

 • Što sve treba obuhvatiti
 • Što se mora regulirati u vezi plaća i kako to najbolje učiniti
 • Koja materijalna prava ugovoriti i kako
 • Može li se i je li ga uputno razdvajati na više pravilnika
 • Što je preporučljivo unijeti u pravilnik
 • Što se ne može unijeti u pravilnik, a što se može regulirati samo pravilnikom
 • Ograničenja kod javnih službi
 • Da li pravilnik usklađivati s kolektivnim ugovorom
 • Kada se mora pravilnik posebno uskladiti sa zakonom i posljedice neusklađivanja
 • Ogledni primjerak pravilnika

 

b) PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI I UNUTARNJEM USTROJSTVU

 • Je li uopće njegovo donošenje obveza i u kojem dijelu
 • Kako ga učinkovito strukturirati
 • Kako osigurati uvjete za pojedine poslove, a da ne postanu kočnica pri zapošljavanju (neispunjavanje uvjeta iz pravilnika je prekršaj)
 • Kako odrediti opis poslova i kakvu pravnu snagu ima takav opis poslova
 • Kako osigurati vezu opisa poslova iz pravilnika o sistematizaciji s ugovorom o radu
 • Da li je izmjena pravilnika o sistematizaciji siguran temelj za otkaz iz organizacijskih razloga i kako
 • Je li poslovanje učinkovitije bez pravilnika o sistematizaciji
 • Ogledni primjerak pravilnika

 

c) OSTALI PRAVILNICI

 • Mogu li svi biti dio pravilnika o radu i je li to praktičnije rješenje
 • Što se treba regulirati i kako
 • Pravilnik o poslovnoj tajni
 • Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
 • Pravilnik o videonadzoru
 • Pravilnik o elektroničkoj pošti
 • Drugi pravilnici
 • Ogledni primjerci pravilnika

 

d) ETIČKI KODEKS

 • Što je uopće etički kodeks
 • Je li potreban/nužan i koja je pravna snaga etičkog kodeksa kod poslodavca

 

2. ŠKOLSTVO

 • Pravilnik škole kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, vrednovanje (članak 30. st. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu)
 • O čemu treba voditi računa
 • Trebaju li pravilnici raznih škola biti usklađeni
 • Ogledni primjer pravilnika

 

3. NOMOTEHNIKA

 • Strukturiranje sadržaja
 • Način kako pisati odredbe pravilnika
 • Kako izbjeći nejasnoće i sporove
 • Praktični primjeri i iskustva

 

Predavači:
- Izv. prof. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Katedra za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik stručnog časopisa "Radno PRAVO"

 

KOTIZACIJA:
890 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
990 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

 

Svi sudionici dobivaju ogledne primjerke navedenih pravilnika u pisanom obliku!

Detaljnije