Seminari

ANA MARINOVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, SANDRA CINDRIĆ

Zagreb, 27. rujna 2018. u 10:30 sati, DoubleTree by Hilton, Vukovarska 269a

Seminar: AKTUALNOSTI - Zapošljavanje osoba s invaliditetom - Ovrha na novčanim sredstvima - Drugo

1. NOVOSTI U VEZI OBVEZE I UVJETA ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

- Izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 39/2018)

- Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (N.N. 75/18)

 • Uvjeti i obveze zapošljavanja
 • Kako utvrditi da se radi o osobi s invaliditetom
 • Obveza i uvjeti davanja prednosti pri zapošljavanju
 • Nadomještanje obveze zapošljavanja na drugi način
 • Poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom – mogućnosti korištenja
 • Drugo

ANA MARINOVIĆ, rukovoditeljica službe za zapošljavanje i poticaje u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

2. NAJNOVIJA TUMAČENJA U VEZI PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU, TE PROBLEM JAVNOG NATJEČAJA

a) Branitelji – osobe s invaliditetom – vojni i civilni invalidi rata – uvjeti davanja prednosti - tumačenja

 • Uvjeti davanja prednosti braniteljima kod izbora ravnatelja javnih ustanova odnosno direktorima tvrtki u državnom i lokalnom vlasništvu i sl. – Da li stvarno postoji obveza davanja prednosti?
 • Prednost kod ravnatelja osnovnih i srednjih škola prema izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine 68/18)

b) Javni natječaji – najnovija pravomoćna kaznena presuda ravnatelju javne ustanove zbog neobjave natječaja

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

3. PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine 68/18)

- Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima - u N.N. br. 71 od 4.8.2018. objavljen je Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima koja stupa na snagu 6.8.2018.

 • nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje za ovršenika fizičku osobu - rokovi i uvjeti
 • davanje podataka iz Očevidnika
 • predujmnljivanje naknade od strane ovrhovoditelja, izuzeci od predujmljivanja - pojašnjenje utvrđenja VPS-a koji je temelj za određenje naknade Fini
 • podnošenje osnove za plaćanje Fini na prisilnu naplatu - zahtjev za izravnu naplatu/zahtjev za naplatu
 • novi obrasci za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu/zahtjeva za naplatu
 • nove odredbe vezano za postupanje u slučaju stečaja, zatvaranja svih računa, statusnih promjena, prestanka postojanja pravne osobe, odnosno smrti fizičke osobe
 • rokovi čuvanja i postupanja s osnovama za plaćanje nakon izvršenja

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

4. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU (N.N. 62/18)

 • Uvjeti i posljedice izvanredne revizije

SANDRA CINDRIĆ, Financijska agencija

 

5. ODGOVORI NA PITANJA 

 

PREDAVAČI:
- ANA MARINOVIĆ, rukovoditeljica službe za zapošljavanje i poticaje u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

- SANDRA CINDRIĆ, Financijska agencija

 

KOTIZACIJA:
790 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
950 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

 

SVI SUDIONICI DOBIVAJU KNJIGU S RADOVIMA IZLAGAČA!

Detaljnije

SAŠA NIKŠIĆ, ROSANA LEMUT STRLE, BORIS GULJAŠ

Zagreb, 5. srpnja 2018. s početkom u 10:00 sati, hotel Antunović

Cjelodnevna radionica: PRAKTIČNA PRIMJENA OPĆE UREDBE (GDPR) I ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE

1. PRAVNI TEMELJI I NAJVAŽNIJE ODREDBE OPĆE UREDBE I ZAKONA

 • Pravni temelj primjene Opće uredbe
 • Odnos Opće uredbe i drugih propisa tj. hrvatskih zakona i podzakonskih akata
 • Izmjena Opće uredbe Zakonom o provedbi Opće uredbe
 • Temelji za prikupljanje i obradu osobnih podataka
 • Legitimni interes kao najvažniji temelj obrade
 • Privola kao krajnje sredstvo – kada je koristiti i kako
 • Vođenje evidencije o aktivnostima obrade – tko to i kako mora voditi
 • Tko i kako treba imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka
 • Reguliranje ugovornog odnosa voditelja i izvršitelja obrade
 • Druga bitna pitanja Opće uredbe i Zakona

 

2. EUROPSKE PREPORUKE ZA PRIMJENU OPĆE UREDBE TE ISKUSTVA IZ SLOVENIJE

 • Europske preporuke za primjenu Opće uredbe
 • Slovenske preporuke za primjenu kao dobar pokazatelj praktične primjene
 • Praktična iskustva iz Slovenije: loyalti klubovi i direktni marketing, nagradne igre i direktni marketing, direktni marketing na osnovi legitimnog interesa; kako napraviti analizu legitimnog interesa u praksi.

 

3. PRAKTIČNA PRIMJENA

 • Provjera zakonske utemeljenost podataka koji se prikupljaju i obrađuju
 • Identificiranje zbirki podataka te njihovo strukturiranje i klasificiranje
 • Analiza rizika
 • Procjena organizacije
 • Definiranje politika i procedura
 • Definiranje korisnika osobnih podataka i njihovih prava
 • Strukturiranje organizacije i povezivanje poslovnih procesa sa bazama podataka
 • Provjera rokove čuvanja i određivanje rokova
 • Način uništavanja podataka
 • Imenovanje službenika
 • Privola – kada treba i s kojom svrhom, te primjeri privole
 • Davanje informacija – kako i kome
 • Postupanje s osjetljivim podacima
 • Sadržaj pravilniku o radu, posebno pravila o elektroničkoj pošti, videonadzoru, snimanju telefonskih razgovora i GPS-u

 

4. DETALJNI ODGOVORI NA PITANJA
 
 
 
PREDAVAČI:

Prof. dr. sc. SAŠA NIKŠIĆ, Pravni fakultet Zagreb

ROSANA LEMUT STRLE, odvjetnica iz Ljubljane

BORIS GULJAŠ, odvjetnik iz Zagreba

 

KOTIZACIJA:

990 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
1250 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba 50% manje od iznosa pune cijene za prvu osobu.

 

U cijenu je uključen i ručak.
Svi sudionici dobivaju potvrdu o pohađanju radionice. 
Broj sudionika ograničen!

Detaljnije

VATROSLAV ZOVKO, JOZO IVANOVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, JOSIP BRITVIĆ, ROSANA LEMUT STRLE

Zagreb, 12. lipnja 2018. u 10:30 sati, Hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

Primjena Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i GDPR u praksi

1. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Opća uredba o zaštiti podataka

 • što donosi novi Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
 • Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - kako provesti sve potrebne mjere radi usklađivanja s njezinim odredbama
 • službenik za zaštitu podataka – imenovanje, uvjeti, obveze, odgovornosti
 • privola – u kojim slučajevima je obvezna, što nakon povlačenja
 • zaštita elektroničke pošte
 • ograničenja biometrijskog evidentiranja (otisak prsta i sl.)
 • ostala pitanja

prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, dipl. oec.

 

2. Kada osobni podaci postanu arhivsko gradivo: čuvanje i pristup osobnim podacima u javnom interesu

 • ključni aspekti arhiviranja u javnom interesu - tko i kako to može učiniti?
 • pristup arhiviranim podacima
 • kako pomiriti suprotstavljena načela javnosti i zaštite privatnosti
 • kako pomiriti posljedice trajnog uklanjanja većine osobnih podataka iz dokumentacije koja će u budućnosti svjedočiti o današnjem društvu – opasnost da ista postane impersonalna i u određenoj mjeri nepouzdana
 • izuzeci za prikupljanje i obradu dokumentacije koja sadrži osobne podatke kada se radi o arhiviranju koje sadrži Opća uredba

JOZO IVANOVIĆ, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva

 

3. Praktični odgovori na pitanja u vezi primjene Opće uredbe o zaštiti podataka

 • kako u praksi rješiti primjenu Opće uredbe i zakona
 • detaljan hodogram aktivnosti s tablicom koje je potrebno poduzeti radi usklađenja s Uredbom
 • zaštita osobnih podataka iz drugih propisa
 • zaštita privatnosti radnika

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik časopisa „Radno pravo“

 

4. Informacijska sigurnost

JOSIP BRITVIĆ, Top Consult Grupa d.o.o.

 

5. GDPR - iskustva iz Slovenije

ROSANA LEMUT STRLE, Odvetniška družba Pirc Musar d.o.o. 

 

KOTIZACIJA:

790 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
890 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

 

Svi sudionici seminara dobit će na poklon knjigu "Zaštita osobnih podataka i granice zaštite privatnosti radnika".

Detaljnije

Gordana Grizelj Portner, Miroslav Lončar, Krešimir Rožman

Zagreb, 29. svibnja 2018. u 10:30 sati, Florijana Andrašeca 18a

Seminar-radionica: ZAPOŠLJAVANJE I PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

- Zapošljavanje u javnom sektoru - kako ispravno postupati i osigurati se od prekršaja 
- Posebno: kako primijeniti novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

 

1. ZAPOŠLJAVANJE, NATJEČAJI, ZAPREKE, PREDNOSTI

 • Kada se mora objaviti natječaj
 • Koje su moguće posljedice neobjave natječaja koji nije propisan zakonom nego samo kolektivnim ugovorom, da li to može biti kazneno djelo (što pokazuje sudska praksa)
 • Uvjeti, dokazivanje, zapreke za zapošljavanje
 • Kako dobiti i kako čuvati podatke o (ne)kažnjavanju u svijetlu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)
 • Odluka o zabrani zapošljavanja – što ako je prošao rok za davanje suglasnosti a ista nije dobivena, što napraviti ako je suglasnost istekla i dr.

 

2. PRIMJENA NOVOG ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

 • Kada se Zakon primjenjuje – kod natječaja, oglasa i što znači i „u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način“ (bez natječaja)
 • Što se treba navesti u natječaju (mora li se navesti da branitelji moraju dostaviti dokumentaciju, ili samo link na Ministarstvo branitelja)
 • Kako procijeniti valjanost dostavljene dokumentacije – da li vrijede samo formalni dokazi iz Zakona o braniteljima, ili se isto može dokazati na drugi način
 • Što ako branitelj ne dostavi potrebnu dokumentaciju, da li ga se mora pozvati da dostavi naknadno i u kojem roku
 • Kako primjenu Zakona o braniteljima uskladiti sa specifičnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu
 • Što znači zaposlenje na radnom mjestu koje ne odgovara braniteljevoj stručnoj spremi (da li samo ako ima viši stupanj stručne spreme, ili i niži, odnosno ako radi u drugoj vrsti stručne spreme itd.)
 • Da li se prednost branitelja odnosi i na ravnatelje javnih ustanova i direktore tvrtki u državnom vlasništvu odnosno vlasništvu lokalne i regionalne uprave (samouprave), te da li prednost odnosi na zaposlenike na rukovodećim poslovima (s obzirom da je odredba ranijeg Zakona koja je to izričito isključivala izbačena iz novog Zakona)
 • Da li se i kod natječaja za ravnatelja mora staviti link na Ministarstvo branitelja
 • Da li ranija sudska praksa o neobvezi prednosti prilikom zapošljavanja rukovodećih radnika koja je bila dana u kontekstu drukčijeg zakona, vrijedi i kod sadašnjeg Zakona
 • Što znače jednaki uvjeti
 • Prekršaji
 • Tko je odgovorna osoba kada odluku donosi upravno vijeće ili školski odbor

 

3. OSTALE PREDNOSTI I KAKO SE OSIGURATI OD PREKRŠAJA KOD SVIH ZAKONA KOJI PROPISUJU PREDNOSTI

 • Da li su novim Zakonom o braniteljima nastale promjene u odnosu na prednost osoba s invaliditetom temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
 • Kako utvrditi tko je osoba s invaliditetom budući da upis u očevidnik nije službeni dokaz
 • Postoji li odgovornost ustanove prema osobi koja je dobila otkaz jer je u postupku pred inspekcijom njen ugovor morao biti otkazan zbog primitka branitelja ili osobe s invaliditetom?
 • Što ako sud dosudi da je takav otkaz nezakonit i osobu koja je dobila takav otkaz vrati na posao?
 • Kako sve ispravno napraviti i osigurati se od prekršaja te postupka obveze otkazivanja osobi koja nema prednost i zapošljavanja osobe s prednošću?

 

PREDAVAČI:

 • GORDANA GRIZELJ PORTNER, načelnica u Inspektoratu rada;

 • Predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

 • MIROSLAV LONČAR, načelnik u Sektoru za pravne i upravne poslove u Ministarstvu branitelja;

 • KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

KOTIZACIJA:
790 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
890 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Detaljnije