Radionica: OBVEZE IZ ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA i TUMAČENJA TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Zagreb, 18. siječnja 2018. u 10:30 sati, Florijana Andrašeca 18a

DUBRAVKA BEVANDIĆ, MIRELA BOJIĆ

ZNATE li da su javne ustanove, pravne osobe koje se pretežito financiraju iz državnog proračuna ili proračuna lokalne jedinice, tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, trgovačka društva kojima je osnivač RH ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili u njima imaju većinsko vlasništvo (zakonski termin za sve prethodne: "tijela javne vlasti")

DUŽNE temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) do 31. siječnja 2018. DOSTAVITI IZVJEŠTAJ Povjereniku za informiranje?

 

1. Temeljne obveze iz ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 25/13, 85/15)

 

2. OBAVEZA DOSTAVE IZVJEŠĆA Povjereniku za informiranje o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija (izvještaj se daje za 2017. godinu, najkasnije do 31. siječnja 2018.)

  • kako sastaviti izvješće

 

3. POSTUPANJE SA ZAHTJEVIMA za pristup i ponovnu uporabu informacija te zahtjevima za dopunu i ispravak informacija:

  • zakonska ograničenja
  • odluke koje tijela javne vlasti trebaju donijeti kod rješavanja zahtjeva
  • provedba testa razmjernosti i javnog interesa
  • procjena zlouporabe prava na pristup informacijama

 

4. OBVEZA PROAKTIVNE OBJAVE INFORMACIJA

  • koje su sve informacije zakonom određene pravne osobe tj. „tijela javne vlasti“ obvezna objavljivati na internetskoj stranici i na koji način

 

5. ŽALBENI POSTUPAK I POJEDINI PRIMJERI IZ PRAKSE

  • kako se u radu koristiti s objavljenom praksom Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda RH putem tražilice odluka i mišljenja.

 

6. TUMAČENJA Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

  • troškovi prijevoza
  • ostale novosti 
  • drugo 

 

PREDAVAČI:

- DUBRAVKA BEVANDIĆ, pravnica kod Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske
- MIRELA BOJIĆ, glavna tajnica Matice hrvatskih sindikata, sudionica pregovora za Temeljni kolektivni ugovor, i koautorica teksta

 

KOTIZACIJA:

590 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,

690 kuna + PDV za nepretplatnike.

Druga osoba 200 kuna manje.

Svi sudionici dobit će materijale s prezentacijama.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841