Seminar: UGOVORI POSLODAVCA I RADNIKA

Zagreb, 12. lipnja 2019. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

KREŠIMIR ROŽMAN, BORIS GULJAŠ

Na seminaru ćemo dati prikaz prava u vezi ugovora o radu i drugih ugovora koje može sklapati poslodavac s radnicima, primarno iz Zakona o radu, ali i najvažnija pitanja iz Zakona o obveznim odnosima koja se odnose na ugovore o radu i druge ugovore poslodavca i radnika, te posebnih propisa koji reguliraju radne odnose (propisi o javnim službama).

Prikazat će se i obrazložiti svi primjeri ugovora, koje su sastavili vrhunski stručnjaci i operativci.

Svi sudionici seminara dobit će u materijalima sve primjerke (obrasce) ugovora.

 

1. UGOVORI O RADU

a) UVOD

 • Prikaz prava vezanih za ugovor o radu: sadržaj, sklapanje, promjena, prestanak, vrste ugovora, kada se smatra da je sklopljen ugovor o radu iako je sklopljen neki drugi ugovor, itd.
 • Primjena općih propisa obveznog prava i prikaz najvažnijih instituta iz Zakona o obveznim odnosima koji se primjenjuju u radnim odnosima.
 • Kratki prikaz specifičnosti u vezi ugovora u javnim službama

b) PRIKAZ PRIMJERA OBRAZACA UGOVORA O RADU S OBRAZLOŽENJEM

Predugovori i slično

 • Predugovor
 • Ugovor o radu s raskidnim uvjetom

Ugovori na određeno vrijeme

 • Zamjena odsutnog radnika
 • Povećana potreba za poslom
 • Sljedeći (drugi itd. ugovor o radu na određeno vrijeme)

Posebno za tvrtke, a posebno za javne službe

Ugovor na neodređeno vrijeme

 • Posebno za tvrtke
 • Posebno za javne službe (posebno za svaku javnu službu: predškolski odgoj, osnovne i srednje škole, visoko obrazovanje i znanost, socijalna skrb, zdravstvo, ostali)
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme zbog toga što je ugovor o radu na određeno vrijeme bio sklopljen protivno zakonu

Posebni ugovori o radu

 • Ugovor na izdvojenom mjestu rada (rad kod kuće)
 • Ugovor za stalne sezonske poslove
 • Ugovor u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo

Ugovor o radu s umirovljenikom

Novacija odnosno promjena ugovora o radu

 • Novi ugovor o radu
 • Aneks ugovora o radu
 • Dopuna ugovora o radu
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

Sporazum o prestanku ugovora o radu

Ostali ugovori

 • Ugovor o djelu koji nema elemente radnog odnosa

2. OSTALI UGOVORI POSLODAVCA I RADNIKA

a) UVOD

 • Odredbe Zakona o radu ili posebnih zakona koji se odnose na ugovore
 • Primjena Zakona o obveznim odnosima na te ugovore

b) PRIKAZ PRIMJERA OBRAZACA UGOVORA O RADU S OBRAZLOŽENJEM

 • Ugovor o ugovornoj zabrani utakmice
 • Ugovor o školovanju – stipendiranju
 • Ugovor o stipendiranju liječnika
 • Sporazum o neplaćenom dopustu

PREDAVAČI:

 • KREŠIMIR ROŽMAN, urednik časopisa Radno pravo, ranije državni tajnik za rad u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, autor i koautor više knjiga iz područja radnog prava i autor velikog broja stručnih članaka iz radnog prava, javnih službi i dr. Predavač na brojnim seminarima i konferencijama.
 • BORIS GULJAŠ, odvjetnik, stručnjak za radno pravo i radne sporove, operativac s bogatim iskustvom, predavač na više savjetovanja i seminara. 

KOTIZACIJA:

890 kn + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“.

990 kn + PDV za nepretplatnike časopisa.

Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Svi sudionici seminara dobit će u materijalima sve primjerke (obrasce) ugovora.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841