Seminari

KREŠIMIR ROŽMAN, prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, IVA KVESIĆ

Zagreb, 26. rujna 2023. s početkom u 10:30 sati, Hotel Antunović, Zg. avenija 100

Seminar: 1. PLAĆE; 2. PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE, OTPREMNINE I NAKNADE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR; 3. OVRHA NA PLAĆI

1. PLAĆE

 • Plaće prema Zakonu o radu
 • Razlikovanje plaće i materijalnih prava – kako i je li to uopće moguće
 • Mora li svaki radnik imati plaću sa svim elementima navedenim u Zakonu o radu
 • Osnove i mjerila – imaju li utjecaj na plaću
 • Naknada plaće – može li se pravilnikom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu naknada umanjiti
 • Plaća i fond sati – budući Zakon o radu poznaje samo tjedni fond sati kako mjesečni fond sati utječe na plaće
 • Plaća i naknada plaće za dane blagdana – kada radnik radi, ili po rasporedu nije trebao raditi i dr.
 • Plaća kod nejednakog rasporeda i preraspodjele radnog vremena
 • Uvećanja plaće – na redovnu ili na minimalnu plaću - kako protumačiti lošu odredbu Zakona

 

2. PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE, OTPREMNINE I NAKNADE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR

 • Novosti koje sadrži Pravilnik (dužnost usklađivanja obračunskih isprava s odredbama Pravilnika do 1. listopada 2023.)   
 • Podaci koji se moraju unijeti u obrazac
 • Neobveznost obrasca IP1 i IO1 iz Pravilnika – kako prilagoditi vlastiti obrazac odnosno program
 • Detaljni prikaz primjera obračuna plaće
  • 1. Jednostavne plaće kakve imaju neki privatni poslodavci
  • 2. Složene plaće kao u javnim službama
 • Obračun neisplaćene plaće
  • Obvezna dva obračuna
 • Forma obračuna da bi bio ovršna isprava
 • Veza Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 • Može li ispunjavanje ovako detaljnih obrazaca obračuna biti u nadležnosti isključivo računovodstvenih odjela ili će u praksi biti potrebna i pomoć pravnika?
 • Dostava obračuna isplaćene i neisplaćene plaće
 • Mogućnost dostave elektroničkim putem - uvjeti

 

3. PROVEDBA OVRHE NA PLAĆI

 • Ovrha na novčanim sredstvima
 • Ovrha koju provodi poslodavac 
 • Zaštićeni račun
 • Što ne može biti predmet ovrhe kod poslodavca
 • Prednosni red
 • Promjena vjerovnika - kako poslodavac treba postupiti kada zaprimi zahtjev tvrtke koja je otkupila potraživanje (npr. privatna tvrka je otkupila od banke potraživanje kredita na kojem radnik ima ovrhu)
 • Postupanje poslodavca kada zaprimi izjavu o zapljeni po pristanku dužnika (tzv. administrativna zabrana)
 • Obračun neisplaćene plaće kao ovršne isprave – uvjet i postupak

 

PREDAVAČI:

 • Krešimir Rožman, „Radno pravo“
 • prof. dr. sc. Vatroslav Zovko, stalni sudski vještak za financije, javne financije, računovodstvo, poreze i informatiku
 • Iva Kvesić, Financijska agencija (FINA)

 

KOTIZACIJA:

88 eura (663,04 kn) + PDV za pretplatnike „Radnog prava“,

108 eura (813,73 kn) + PDV za nepretplatnike.

Druga i daljnje osobe 20% manje.

Detaljnije

MIRELA BOJIĆ, MATIJA KROFLIN, KREŠIMIR ROŽMAN, VIŠNJA TAFRA, izv. prof. dr. sc. VELIBOR MAČKIĆ, STJEPAN TOPOLNJAK, prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, ŽELJKO STIPIĆ

Zagreb, 6. srpnja 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović

Seminar: NOVI SUSTAV PLAĆA U JAVNIM SLUŽBAMA

1. PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA

 • Uvođenje platnih razreda
  Platna ljestvica – broj platnih razreda
 • Način utvrđivanja koeficijenata – što će sve biti obuhvaćeno u koeficijentima – hoće li biti prostora za posebne dodatke iz kolektivnih ugovora
 • Utvrđivanje cijene sata rada
 • Dodaci na osnovnu plaću
 • Ocjenjivanje – kakav će biti novi sustav vrednovanja rada i nagrađivanja zaposlenih
 • Uvođenje sustava kažnjavanja loše ocijenjenih zaposlenika
 • Promicanje u plaći temeljem ocjene učinkovitosti rada
 • Novčana nagrada za radne rezultate (bonus)
 • Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima
 • Vijeće za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama
 • Na koji način će biti zaštićeni zaposlenici kojima bi prema novom sustavu plaće bile smanjene
 • Što će biti s postojećim kolektivnim ugovorima i dodacima na plaću iz tih kolektivnih ugovora
 • Što će uopće ostati za pregovore u budućim kolektivnim ugovorima

MIRELA BOJIĆ, Matica hrvatskih sindikata, članica radne skupine za pripremu Zakona

 

2. MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU I ODLUKA O ISPLATI PRIVREMENOG DODATKA NA PLAĆU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA TE SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

(Oba dokumenta trebaju biti donesena kroz nekoliko dana)

 • Privremeni dodaci na plaću u 4 grupe prema rasponu koeficijenata
 • Način realizacije
 • Regres za godišnji odmor

MATIJA KROFLIN, glavni tajnik Sindikata znanosti i visokog obrazovanja

 

3. INFORMACIJA O ODLUCI USTAVNOG SUDA RH O UKIDANJU U-I-242/2023 OD 23. SVIBNJA 2023. O UKIDANJU ČLANKA 192. STAVCI 4, 5. I 6. ZAKONA O RADU

 • Primjena i obrazloženje
 • Posljedice

KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

 

4. INFORMACIJA O ZAKONU O REGISTRU ZAPOSLENIH I CENTRALIZIRANOM OBRAČUNU PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA (NN 59/23)

 • Isplata plaća, ostalih materijalnih prava, naknada i drugog dohotka putem COP-a, neovisno o izvorima financiranja u državnom proračunu iz kojih se isplaćuju
 • Vrijeme primjene
 • Prekršajne odredbe

KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

 

5. ODGOVORI NA PITANJA

 

6. PANEL RASPRAVA O PRIJEDLOGU ZAKONA O PLAĆAMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA

Sudionici:

 • VIŠNJA TAFRA, ravnateljica Uprave za službenički sustav Ministarstva pravosuđa i uprave
 • MATIJA KROFLIN, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti
 • izv. prof. dr. sc. VELIBOR MAČKIĆ, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, posebni savjetnik Predsjednika RH za ekonomiju
 • STJEPAN TOPOLNJAK, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi, član radne skupine za izradu Zakona
 • prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, profesor menandžmenta na Učiteljskom fakultetu, sudski vještak za plaće, ravnatelj Hrvatske udruge poslodavaca u odgoju, obrazovanju i znanosti
 • ŽELJKO STIPIĆ, Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod

 

KOTIZACIJA:
88 eura (663,04 kn) + PDV za pretplatnike „Radnog prava“, 108 eura (813,73 kn) + PDV za nepretplatnike.

Druga i daljne osobe 20% manje.

Detaljnije

KREŠIMIR ROŽMAN, doc. dr. sc. KRISTIAN TURKALJ, HRVOJE OREŠIĆ, SANDRA CINDRIĆ

16. lipnja 2023. u 10:30 sati (putem platforme Teams)

BESPLATNI WEBINAR ZA PRETPLATNIKE "RADNOG PRAVA"

1. PODSJETNIK NA OBVEZU USKLAĐIVANJA PRAVILNIKA O RADU

 • Pravilnik o radu mora se uskladiti do 1. srpnja 2023.
 • Što sve treba uskladiti
 • Postupak donošenja i objave
 • Upravne mjere

Svi sudionici dobit će ogledni primjerak pravilnika o radu

 

2. GODIŠNJI ODMORI PREMA ZAKONU O RADU

 • Drugi dio godišnjeg odmora – može li se i kako prenijeti drugi dio godišnjeg odmora nakon lipnja 2023. – problem presude Prekršajnog suda
 • Uvjeti i mogućnosti korištenja godišnjeg odmora iz prethodne godine
 • Neiskorišteni godišnji odmor i dvije ili tri godine ranije zbog rodiljnog dopusta – presuda suda
 • Plan i raspored godišnjeg odmora - razlike
 • Kada radnik ima pravo na puni godišnji odmor
 • Razmjerni godišnji odmor – primjeri računanja
 • Naknada plaće za godišnji odmor u kontekstu novog načina određivanja što se smatra plaćom a što ne

 

3. RADNO VRIJEME I ODMORI I DOPUSTI PREMA ZAKONU O RADU I PREMA PRESUDAMA SUDA EUROPSKE UNIJE - RAZLIKE

 • Isključiva nadležnost Suda za tumačenje propisa EU
 • Obveza hrvatskog suda da ne primijeni hrvatsko pravo ako je suprotno s europskim pravom i sudskom praksom Suda EU
 • Najčešći radnopravni instituti o kojima Sud EU odlučuje (određivanje pojma radnika, prava na godišnji odmor, zaštita radnika prilikom prijenosa ugovora na novog poslodavca, utvrđivanje diskriminacije, itd.)
 • Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL L 299, 18. 11. 2003.) – postoje li razlike u odnosu na ZOR
 • Razlike između presuda Suda EU i hrvatskih propisa u pogledu radnog vremena i godišnjih odmora:
  • određivanje što je radno vrijeme a što odmor
  • pripravnost kao radno vrijeme
  • prenošenje godišnjeg odmora u iduću godinu – koliko dugo radnik ima pravo za prenošenje godišnjeg odmora
  • korištenje godišnjeg odmora iz prethodnih godina u slučaju bolovanja i rodiljnog dopusta
 • Kako postupati kada postojeće uređenje Zakona o radu odstupa od prakse Suda EU

 

4. SLUŽBENI PUT

 • Pitanje (ne)obvezatnosti odlaska na službeni put – da li svaki radnik mora ići na službeni put?
 • Dnevnice – uvjeti za isplatu i pravo zaposlenika
 • Može li dnevnica kompenzirati plaćanje prekovremenog rada na službenom putu
 • Službeni put i radno vrijeme – presude Suda Europske unije prema kojima je službeni put radno vrijeme

 

5. PROVEDBA OVRHE NA PLAĆI - NAJČEŠĆA PITANJA

 • Temeljem kojih isprava se provodi ovrha na plaći radnika
 • Što poslodavac treba učiniti kada zaprimi zahtjev ovrhovoditelja za provedbom ovrhe na plaći, a radniku isplaćuje plaću na račun u banci
 • Što je predmet ovrhe kada se ovrha provodi na plaći, a što je predmet ovrhe kada se ovrha provodi na novčanim sredstvima po računu
 • Kako treba postupiti poslodavac ako zna da njegov radnik ima otvoren zaštićeni račun
 • Kako postupa poslodavac ako zna da ovrhu provodi i FINA
 • Mora li i pod kojim uvjetima poslodavac postupiti kada zaprimi zahtjev tvrtke koja je otkupila potraživanje (npr. privatna tvrka je otkupila od banke potraživanje kredita na kojem radnik ima ovrhu)
 • Ostala najčešća pitanja u vezi ovrhe na plaći

 

PREDAVAČI:

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

- doc. dr. sc. KRISTIAN TURKALJ, Hrvatsko katoličko sveučilište, nositelj predmeta „Osnove europskog javnog prava“

- HRVOJE OREŠIĆ, “Radno pravo”

- SANDRA CINDRIĆ, FINA

 

Webinar će se održati putem platforme TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu i svu tehničku podršku.

 

Webinar je besplatan za sve pretplatnike časopisa "Radno pravo" za onoliko osoba na koliko je primjeraka časopisa pretplatnik pretplaćen. 
Za drugu i svaku daljnju osobu kotizacija iznosi 52 eura (391,79 kn) + PDV.
Kotizacija za nepretplatnike iznosi 78 eura (587,69 kn) + PDV.

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Detaljnije

DIJANA VUKSAN, SREBRENKA MESIĆ, SABINA DUGONJIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN

Zagreb, 12. svibnja 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zg. avenija 100

Seminar: 1. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU; 2. RADNOPRAVNA PITANJA U VEZI ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA

1. ZAKON O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 33/23)
 • Uvjeti bolovanja (privremene nesposobnosti za rad)
 • Potvrda, procjena trajanja bolovanja, (ne)mogućnost naknadnog određivanja bolovanja
 • Prestanak bolovanja
 • Obvezni prestanak bolovanja zbog ocjene Zavoda za vještačenje
 • Regresni zahtjev kod ozljede na radu
 • Osiguranici – osnove osiguranja
  • nove osnove osiguranja
  • obveza osobnog pristupa osiguranika osiguranih po osnovi nezaposlenosti
  • prestanak statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju
  • odjava bez donošenja rješenja
 • Pravo na naknadu plaće
  • koji osiguranici ostvaruju pravo na naknadu plaće
  • uzroci privremene nesposobnosti za rad
  • pravo na naknadu plaće na teret poslodavca
  • pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a i državnog proračuna
  • rad u polovici punog radnog vremena
  • postupanje u slučaju utvrđene smanjene radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti
  • povećana dobna granica osiguranika za ostvarivanje prava na naknadu plaće na teret HZZO-a (sa 65 godina starosti na 70 godina)
  • pravo na naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa
  • nadzor i kontrola nad korištenjem privremene nesposobnosti osiguranika
 • Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće
  • isplate koje se ne uračunavaju u osnovicu za naknadu plaće
 • Visina naknade plaće            
  • najviši i najniži iznos naknade plaće
  • naknada plaće u iznosu 100% od osnovice
  • kada se naknada plaće utvrđuje u iznosu 50% zadnje isplaćene naknade plaće
  • prethodno osiguranje kao uvjet za utvrđivanje iznosa naknade plaće
  • kada se naknada plaće isplaćuje od iste osnovice za naknadu


2. KONTROLA BOLOVANJA

 •     Mogućnosti kontrole bolovanja
 •     Postupak kontrole
 •     Posljedice, pokazatelji i rezultati kontrole

 
3. RADNO-PRAVNA PITANJA U VEZI ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA

 •     Obaviještavanje o bolesti, moguća pitanja poslodavca  
 •     Mogućnosti kontrole bolovanja od strane poslodavca
 •     Mogućnost korištenja privatnog detektiva
 •     Bolovanje i otkazni rok
 •     Bolovanje i godišnji odmor i plaćeni dopust
 •     Bolovanje i nejednaki raspored radnog vremena
 •     Obveze i mogućnosti poslodavca kod djelomičnog gubitka radne sposobnosti radnika
 •     Mogući problemi za poslodavca kod opće nesposobnosti za rad radnika, ako se radnik žali (tko plaća naknadu plaće i dr.)

 

4. PRIVREMENA NESPOSOBNOSTI ZA RAD – pregled recentne sudske prakse

 

PREDAVAČI:

- DIJANA VUKSAN (HZZO)

- dr. SREBRENKA MESIĆ (HZZO)

- SABINA DUGONJIĆ (sutkinja Županijskog suda u Zagrebu)

- KREŠIMIR ROŽMAN („Radno pravo“)

 

KOTIZACIJA:

98 eura (738,38 kn) + PDV pretplatnici,
115 eura (866,47 kn) + PDV nepretplatnici.
Druga i svaka daljnja osoba 15 eura (113,02 kn) manje.

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Detaljnije

KREŠIMIR ROŽMAN, TOMISLAV KRUŠLIN, DAVOR RAJČIĆ

Zagreb, 21. travnja 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zg. avenija 100

Seminar: AKTUALNOSTI - ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI NAKON 6 MJESECI PRIMJENE

SVI SUDIONICI DOBIT ĆE U WORD OBLIKU OGLEDNI PRIMJERAK:

1. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti

2. Pravilnika o radu (prilagođenog za visoko obrazovanje i znanost) 

3. Pravilnika o davanju suglasnosti za rad izvan ustanove

4. Pravilnika o ocjenjivanju suradnika

5. Pravilnika o slobodnoj studijskoj godini (sabbatical)

6. Pravilnika o oduzimanju akademskog /stručnog naziva /akademskog stupnja

+

Obrazac ugovora o radu sukladan ZOR-u, a prilagođen za znanost i visoko obrazovanje 

 

1. STEGOVNA ODGOVORNOST

 • Razlozi za stegovnu odgovornost nastavnika prema Preporuci UNESCO-a o statusu visokoškolskog nastavnog osoblja
 • Vrste stegovnih mjera i izvršenje
 • (Ne)mogućnost novčanih kazni
 • Što ako dekan / ravnatelj neće provesti odluku stegovnog povjerenstva
 • Žalba na odluku stegovnog povjerenstva – tko je rješava i može li se isključiti
 • Upozorenje iz Zakona o radu – može li se to isključiti iz stegovnog postupka
 • Prikaz primjera Pravilnika o stegovnoj odgovornosti

 

2. UPRAVNI POSTUPAK U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI

 • Što je sve upravni postupak prema Zakonu
 • Kada je rješene izvršno
 • Može li se isključiti žalba
 • Postupak pred Upravnim sudom

 

3. JAVNI NATJEČAJI

 • Postoji li obveza javnog natječaja za ostale zaposlenike nakon prestanka važenja Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje
 • Treba li davati upute o zaštiti prava svim kandidatima i treba li čekati protek roka za zaštitu prava prije sklapanja ugovora o radu
 • Kada se može poništiti natječaj i što ako nitko nije primljen, je li se natječaj poništava, je li se odluka o tome objavljuje u Narodnim novinama

 

4. PRIMJENE ODLUKE VLADE RH

 • Što sve uključuje Odluka Vlade RH o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i znanosti (kojom se nadomješta Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje)
 • Je li Odluka Vlade RH u cijelosti zamijenjuje Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
 • Primjenjuju li se odredbe Kolektivnog ugovora o izuzetcima od javnog natječaja, odredbe o mogućnosti dužeg ugovora o radu na određeno vrijeme i dr.

 

5. RAD IZVAN USTANOVE

 • Je li uskrata takvog rada pravo ustanove ili je takav rad pravo nastavnika odnosno znanstvenika koji se iznimno može ograničiti
 • Usporedba s Direktivom o transparentnim i predvidljivim radnim uvjetima koja to regulira, a odnosi se i na javne službe
 • Što može biti razlog uskrate odobrenja za takav rad
 • Može li se rad za drugu ustanovu u istom sveučilištu smatrati konkurencijom
 • Kako na fakultete utječe ako je isto regulirano Statutom Sveučilišta

 

6. ODGOVORI NA SPORNA PITANJA - ŠTO SE ISKRISTALIZIRALO U TUMAČENJIMA ZAKONA NAKON 6 MJESECI PRIMJENE, A KOJE DVOJBE POSTOJE I DALJE

 • Kako riješiti osobe koje nemaju 5 godina na radnom mjestu (zvanju) a imaju uvjete
 • Treba li promjena ugovora o radu (aneks) kod reizbora
 • Što s nastavnicima i znanstvenicima koji nisu izabrani niti reizabrani – kakav otkaz i uvjeti
 • Prava i obveze stručnog suradnika
 • Što znači pravo asistenta da ide na konferencije
 • Pravo na otpremninu ako se nastavnik/znanstvenik ponovno zaposli nakon 65. godine
 • Kako pomiriti obveze iz Zakona za provođenje izbora i problem financiranja i suglasnosti Ministarstva (što je Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama i posljedice nepoštovanja Odluke)

 

7. NEKA PITANJA PRIMJENE ZAKONA O RADU

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme – primjena i (ne)mogućnost pretvaranja u rad na neodređeno vrijeme
 • Rad od kuće i rad na daljinu – mora li se sklapati ugovor o radu od kuće ili na daljinu za rad nastavnika/za poslove koje uobičajeno ne rade u ustanovi (priprema, znanstveni rad)
 • Probni rad
 • Osposobljavanje za rad koje je radno vrijeme

 

PREDAVAČI:

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik "Radnog prava"

- TOMISLAV KRUŠLIN, sudac Upravnog suda u Zagrebu, privremeno raspoređen na Vrhovni sud RH

- DAVOR RAJČIĆ, tajnik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

KOTIZACIJA:
100 eura (753,45 kn) + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“;
120 eura (904,14 kn) + PDV ostali.
Druga i svaka daljnja osoba 25 eura (188,36 kn) manje.

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Detaljnije

KREŠIMIR ROŽMAN, ŽELJKO SVEN BUKOVSKI, mr. sig. VITOMIR BEGOVIĆ, mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, DIJANA VUKSAN

Zagreb, 23. ožujka 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

Seminar: ZAŠTITA NA RADU I RADNI ODNOSI

Seminar zajedno organiziraju: stručni časopis “Radno pravo“ i Akademija sigurnosti - Znanstveno-stručni časopis „Sigurnost

 

1. RAD OD KUĆE I RAD NA DALJINU

 • Sklapanje i sadržaj ugovora o radu za rad od kuće i rad na daljinu
 • Pitanje plaćanja troškova kod rada od kuće
 • Rad na daljinu – mogućnost ograničenja na područje RH, ili na uže područje
 • Dostupnost radnika
 • Mogućnost dolaska radnika u poslovni prostor poslodavca – uvjeti, radno vrijeme, troškovi puta

 

2. OZLJEDA NA RADU

 • Odgovornost poslodavca za ozljedu na radu
 • Uvjeti isključenja odgovornosti
 • Odgovornost za slučaj

 

3. SIGURNOST I ZDRAVLJE KOD RADA OD KUĆE I RADA NA DALJINU

 • Ozljeda na radu od kuće
 • Što je dužan učiniti poslodavac kod rada od kuće i kako smanjiti opasnost od odgovornosti
 • Kako procijeniti rizik kod rada od kuće; praktično postupanje
 • Uređenje mjesta rada od kuće
 • Praksa u drugim zemljama i preporuke EU OSHA
 • Sadržaj uputa koje poslodavac treba dati radniku uz ugovor o radu na daljinu

Svi sudionici dobit će ogledni primjerak uputa o radu na siguran način koje poslodavac treba dati radniku koji radi na daljinu.

 

4. UGOVOR O DODATNOM RADU

 • Uvjeti i ograničenja
 • Sadržaj ugovora o radu
 • Prava radnika u odnosu na matičnog poslodavca (prekovremeni rad i dr.)

 

5. UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

 • Uvjeti za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme – razlozi, vrijeme trajanja, broj ugovora
 • Izuzeci
 • Prijelazne odredbe – računanje ugovora o radu započetih prije 1.1.2023.

 

6. OZLJEDA NA RADU I UVJETI NAKNADE ZA BOLOVANJE

 • Ozljeda na radu prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju
 • Naknada plaće kod ozljede na radu u slučaju rada od kuće
 • Ozljeda na radu kod dodatnog poslodavca – kojem poslodavcu i u kojem iznosu se isplaćuje naknada

 

PREDAVAČI:

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

- ŽELJKO SVEN BUKOVSKI, dipl. ing. el.,predsjednik Uprave ZIRS, Zagreb

- mr. sig. VITOMIR BEGOVIĆ, Akademija sigurnosti - časopis „Sigurnost“

- mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

- DIJANA VUKSAN, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

 

SVI SUDIONICI DOBIVAJU:

- ogledni primjerak uputa o radu na siguran način koje poslodavac treba dati radniku koji radi na daljinu

DODATNI BONUS: svi sudionici dobivaju KNJIGU: Odgovori na najčešća pitanja iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 151/22) – 100 stranica

 

KOTIZACIJA:

Pretplatnici „Radnog prava“: 110 eura (828,80 kn) + PDV;

Ostali: 130 eura (979,49 kn) + PDV;

Druga i daljnje osobe 25 eura (188,36 kn) manje.

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Detaljnije

IRIS GOVIĆ PENIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, JELENA ŠELER

Zagreb, 15. veljače 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

Seminar: 1. Zakon o radu – najvažnija praktična pitanja iz novele Zakona; 2. Pravilnik o radu – što sve treba mijenjati; 3. Novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 152/22)

PREDAVAČI:

- mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

- JELENA ŠELER, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

 

Svi sudionici dobivaju:

 1. KNJIGU s detaljnim odgovorima na najčešća pitanja iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 151/22)  poredanih po redoslijedu članaka (cca. 100 stranica)
 2. Ogledni primjerak PRAVILNIKA O RADU usklađen s izmjenama ZOR-a (u Wordu)
 3. Posebno sastavljen popis svih odredbi iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu s kojima se pravilnik o radu treba uskladiti

 

1. ZAKON O RADU

DETALJNI PRIKAZ NAJVAŽNIJIH PRAVA IZ ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU (Narodne novine 151/22) S PRAKTIČNIM UPUTAMA:

UGOVOR O RADU

 • Novi obvezni sadržaj – kako što ugovoriti
 • Treba li sadržajno uskladiti postojeće ugovore o radu

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

 • Ograničenje ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Prijelazne odredbe – kako se računa ugovor iz 2022. (rad na određeno vrijeme, sadržaj ugovora o radu, rad od kuće i rad na daljinu, dopunski rad, upućivanje u inozemstvo)

UGOVOR ZA RAD OD KUĆE I RAD NA DALJINU

 • Uvjeti
 • Naknada troškova rada na izdvojenom mjestu rada – obveza ili ne
 • Ozljeda na radu
 • Rad na daljinu – samo u RH ili i u inozemstvu?
 • Prava radnika na dolazak u prostorije poslodavca

PROBNI RAD

 • Mogućnost produljenja
 • Probni rad kod ugovora o radu na određeno vrijeme

ZAHTJEVI RADNIKA ZA PROMJENU UVJETA UGOVORA

 • S određenog na neodređeno, s nepunog na puno, od poslodavca na izdvojeno mjesto rada, i dr.
 • Prava i obveze radnika i poslodavca – pitanje mogućnosti sudske zaštite

PLAĆE I NAKNADE PLAĆA

 • Što se mora ugovoriti a što unijeti u pravilnik o radu
 • Kako razlikovati plaću od „primitaka temeljem radnog odnosa“
 • Novosti kod jednakosti plaća žena i muškaraca

PRESTANAK UGOVORA O RADU I OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA

 • Prestanak ugovora o radu starijih radnika (preko 65 g.)
 • Dostava elektroničkim putem
 • Zaštita dostojanstva radnika

UPRAVNE MJERE - PREKRŠAJI

SVI SUDIONICI DOBIT ĆE:

- KNJIGU s detaljnim odgovorima na najčešća pitanja iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 151/22)  poredanih po redoslijedu članaka (cca. 100 stranica)

 

2. PRAVILNIK O RADU

 • Prikaz svih odredbi Zakona o radu s kojima se pravilnik o radu treba uskladiti i onih koje bi bilo korisno ugraditi u pravilnik
 • Prikaz oglednog primjerka usklađenog pravilnika o radu

SVI SUDIONICI DOBIT ĆE:

a) Ogledni usklađeni primjerak pravilnika o radu (u Wordu)

b) Posebno sastavljen popis svih odredbi iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu s kojima se pravilnik o radu treba uskladiti

 

3. ZAKON O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA (NN 152/22)

 • Prikaz novosti u odnosu na raniji Zakon
 • Detaljni prikaz onih pravnih instituta koji su vezani uz radne odnose
 • Detaljni prikaz svih prava radnika te obveza poslodavaca koja proizlaze  

 

4. ODGOVORI NA PITANJA

 

KOTIZACIJA:

Pretplatnici „Radnog prava“ 115 eura (866,47 kn) + PDV; ostali: 130 eura (979,49 kn) + PDV; druga i daljne osobe 30 eura (226,04 kn) manje.

Tiskana knjiga s odgovorima na pitanja, ogledni primjerak pravilnika o radu i popis odredbi koje treba mijenjati, uključeni su u iznos kotizacije.

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Detaljnije

KREŠIMIR ROŽMAN, HRVOJE OREŠIĆ

12. siječnja 2023. s početkom u 10 sati (putem platforme ZOOM)

Webinar: 1. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU; 2. ZAKON O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA

1. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU (Narodne novine 151/22)

UGOVORI O RADU

 • Sadržaj ugovora o radu 
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme 
 • Prijelazne odredbe u vezi ugovora o radu na određeno vrijeme 
 • Ugovor za rad na izdvojenom mjestu rada
 • Ugovor za stalne sezonske poslove
 • Ugovor o radu o upućivanju radnika na rad u inozemstvo

PRIKAZ KROZ OGLEDNE PRIMJERKE SVIH UGOVORA O RADU (koje će svi sudionici nakon webinara dobiti u Word formatu)

 • PLAĆE I NAKNADE PLAĆA
 • RADNO VRIJEME
 • ODMORI, DOPUSTI 
 • ZAŠTITA MALOLJETNIKA
  • Posebna obveza provjere nekažnjavanja svih radnika koji dolaze u dodir s maloljetnicima 
 • NOVO UREĐENJE SUSTAVA PLAĆA
 • PRESTANAK UGOVORA O RADU
 • DOSTAVA 
 • AGENCIJSKI RAD
 • ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA
 • KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI
 • UPRAVNE MJERE I PREKRŠAJI
 • PRIJELAZNE ODREDBE

 

2. ZAKON O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA (Narodne novine 151/22) 

 • Pretpostavka radnog odnosa
 • Postupanje inspekcije 
 • Posljedice po poslodavca 
 • POSEBNI PROPISI koji dopuštaju rad bez ugovora o radu koji se neće smatrati neprijavljenim radom

 

3. ODGOVORI NA PITANJA

 

PREDAVAČI: 

 • KREŠIMIR ROŽMAN, glavni urednik „Radnog prava“
 • HRVOJE OREŠIĆ, izvršni urednik „Radnog prava“

 

Webinar će se održati putem platforme ZOOM.

Svi sudionici dobit će poveznicu i svu tehničku podršku.

Svi sudionici dobit će prezentacije predavača i ogledne primjerke ugovora o radu.

 

KOTIZACIJA:

Pretplatnici „Radnog prava“: 490 kn (65,03 €) + PDV;  ostali 690 kn (91,58 €) + PDV (druga i daljnje osobe 100 kn (13,27 €) manje)

POSEBAN POPUST ZA SVE SUDIONIKE SEMINARA "RADNOG PRAVA" OD 21. PROSINCA 2022.

Pretplatnici: 290 kn (38,49 €) + PDV, ostali 390 kn (51,76 €) + PDV

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Detaljnije