Članci

Broj rezultata: 1

Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Toni Babarović, Andreja Brajša-Žganec, Predrag Bejaković, Lidija Japec

TRENDOVI U KVALITETI ŽIVOTA U HRVATSKOJ: 2007. ? 2012. S POSEBNIM NAGLASKOM NA ŽIVOTNI STANDARD I TRŽIŠTE RADA

RADNO PRAVO 05/15

U tekstu se navode trendovi i promjene u kvaliteti života hrvatskog stanovništva na temelju krugova istraživanja provedenih tijekom 2007. i 2012. To je razdoblje osobito zanimljivo zbog toga što obuhvaća početak globalne gospodarske krize te se u izvješću bilježi njezin učinak na društvo. Posebna pozornost usmjerena je na životni standard, gospodarska kretanja i tržište rada.

SAŽETAK:

Prema Eurofoundovom istraživanju o kvaliteti života, životni standard u Hrvatskoj 2007. i 2012. bio je niži nego u EU28. Dok se raspoloživ prihod kućanstva u razmatranom razdoblju znatno smanjio, materijalna deprivacija i mogućnost izlaženja na kraj s troškovima nisu se promijenili. U tom smislu su starije osobe i osobe s nižim stupnjem obrazovanja i dalje najugroženije skupine. Jedan je od najvećih problema hrvatskoga gospodarstva je visoka stopa nezaposlenosti, osobito mladih i starijih osoba. Hrvatski radnici imaju dulje radno vrijeme od onih u EU-u. Njihov se osjećaj sigurnosti radnog mjesta smanjio u razdoblju 2007. – 2012. te su stoga tijekom 2012. godine radnici smatrali da postoji velika ili iznimno velika vjerojatnost da će u sljedećih šest mjeseci izgubiti posao. Za radnike u Hrvatskoj postoji veća vjerojatnost da će iskusiti takve uvjete nego za radnike u ostalim europskim zemljama.

Summary:

According to Eurofound (2014) research Trends in quality of life: Croatia, the standard of living was lower in Croatia than in the EU28. While disposable household income significantly decreased in the observed period, material deprivation and ability to make ends meet did not change. Older people and those with a lower education level remained the most vulnerable groups in this regard. One of the biggest problems of the Croatian economy is the high unemployment rate, especially for young and older people. Croatians work longer hours than other workers in the EU. Their sense of job security decreased in the period 2007–2012 so that in 2012, 29% of workers thought they were likely or very likely to lose their job in the six months ahead. Workers in Croatia are more likely to experience such conditions than workers in other European countries.

Ključne riječi: životni standard, kvaliteta života, sigurnost radnog mjesta, tržište rada, Hrvatska

Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Toni Babarović, Andreja Brajša-Žganec, Predrag Bejaković, Lidija Japec

RADNO PRAVO 5/2015

UDK: 330.59:364